XXII KONKURS SZOPEK TRADYCYJNYCH I KRAKOWSKICH

Konkurs adresowany jest do rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna

Podkowa: Dobczyce, Siepraw, Raciechowice, Lubień, Tokarnia, Pcim, Wiśniowa, Gmina i Miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź. Dopuszcza się także możliwość złożenia prac przez osoby spoza obszaru Turystycznej Podkowy.

Konkurs jest organizowany w siedmiu kategoriach:

1. Dzieci najmłodsze – przedszkole i uczniowie klas 0 – prace zbiorowe

2. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – prace zbiorowe

3. Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – prace indywidualne

4. Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – prace zbiorowe

5. Młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich – prace indywidualne

6. Młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich – prace zbiorowe

7. Rodzina – rodzice z dziećmi

Prace indywidualne są wykonywane przez jedną osobę z danej kategorii. Prace zbiorowe są wykonywane przez co najmniej dwie osoby, klasy bądź oddziały. W przypadku prac zbiorowych organizator przyznaje jedną nagrodę. Prace indywidualne wykonane przez dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III będą oceniane w kategorii Rodzina – rodzina z dziećmi.

Forma i sposób wykonania: wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
Nie dopuszcza się użycia zakupionych gotowych figurek. Podczas oceny pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania, oryginalność i pomysłowość.

Uprasza się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Dokładne opisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz starannie przymocować do pracy, w sposób umożliwiający poprawną identyfikację pracy z jej wykonawcą.

W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość, gminę, numer telefonu do wykonawcy, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem komórkowym.

Termin składania prac w etapie gminnym – do 23 listopada 2023 r.

Źródło – GOK w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *