GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KRZECZOWIE – ZDJĘCIA

W sobotę 11 listopada odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je Eucharystia sprawowana w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika. Tuż po niej nastąpiło poświęcenie

i odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęcone Pani Annie Łabuz mieszkanki Krzeczowa, która poświęciła swoje życie w zamian za ocalenie życia swoich dzieci podczas pacyfikacji wioski. Zmarła 1943 roku w Niemieckim obozie w Płaszowie. Po uroczystości delegacje, poczty sztandarowe, oraz orkiestra OSP Tenczyn udali się do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie. Dalsza część obchodów rozpoczęła LIV uroczysta sesja Rady Gminy Lubień w czasie której nadano tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień księdzu kanonikowi Antoniemu Płaczkowi, oraz Pani Irenie i Alojzemu Szuba które pośmiertnie odebrał syn, Pan Andrzej Szuba. Po zakończeniu sesji rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez dzieci z przedszkola i młodzież. Fot – Zbyszek Kraus

Poniżej sprawozdanie z LIV sesji Rady Gminy Lubień które przygotował Andrzej Masłowski

W sobotę 11 listopada br. ok. godziny 15.30 rozpoczęła się pięćdziesiąta czwarta uroczysta sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krzeczowie i była integralną częścią gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja PAJĄKA, Wójta, przybyłych na obchody Narodowego Święta Niepodległości gości: kapłanów, rodziny Anny ŁABUZ z Krzeczowa, Ireny i Alojzego SZUBA z Lubnia, poczty sztandarowe, Dyrektora GZOS, GOK-u, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Prezesów i Naczelników jednostek OSP, Sołtysów wsi, dzieci i młodzież oraz przybyłych mieszkańców.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (13 radnych), przedstawił porządek obrad.

Radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości odczytał wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień księdzu kanonikowi Antoniemu PŁACZKOWI, długoletniemu proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Krzeczowie.

Uchwałę nr LIV/476/2023 z dn. 11.11.2023r. przyjęła w głosowaniu Rada Gminy Lubień.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubień księdzu kanonikowi Antoniemu PŁACZKOWI wręczyli Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK.

Po wręczeniu „tytułu” glos zabrał ksiądz kanonik, który podziękował za otrzymane wyróżnienie.

Przedstawiciel Zespołu Regionalnego „Zagrzanie” z Lubnia odczytał wniosek o nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień Państwu Irenie i Alojzemu SZUBA.

Uchwałę nr LIV/477/2023 z dn. 11.11.2023r. przyjęła w głosowaniu Rada Gminy Lubień.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubień wręczony został synowi Ireny i Alojzego – Andrzejowi SZUBA. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubień wręczyli Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK.

Pan Andrzej SZUBA, podziękował wszystkim, którzy podjęli starania o uhonorowanie jego zmarłych rodziców.

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiał radny Wiesław SŁOWIAK – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich Rady Gminy. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w piątek 27 października br.

Kolejnym punktem porządku obrad, były „wolne wnioski”, które zakończyły obrady uroczystej sesji Rady Gminy Lubień.

Przebieg LIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2023/11/11/liv-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *