PRACE SERWISOWE W TUNELU NA S7

W dniach od 14 – 17.02 (w godzinach nocnych) odbywać się będę prace serwisowe i utrzymaniowe systemów bezpieczeństwa w tunelu. Są to standardowe czynności, mające na celu sprawdzenie urządzeń (w szczególności systemu

wentylacji i systemu powiadamiania pożarowego) po trzech miesiącach od puszczenia ruchu.

Ze względu na okoliczność dokonania przeglądów, a także konieczność zabezpieczenia pracowników wykonujących czynności serwisowe i konserwacyjne, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace odbywać się będą w porze nocnej, tak aby jak najmniej kolidowały z ruchem.

Ograniczenia będę wprowadzane następująco:

1. 14/15.02.2023 w godzinach od 22.00 do 2.00 zamknięta będzie lewa nawa tunelu (kierunek na Kraków) – nastąpi zamknięcie całości jezdni lewej między węzłem Skomielna Biała, a węzłem Lubień. Ruch będzie kierowany na wytyczony objazd na węźle Skomielna Biała. Trasa objazdu: S7 Węzeł Skomielna Biała – DK28 odc. Skomielna Biała – Mszana Dolna – DW968 odc. Mszana Dolna – Węzeł Lubień

2. 15.02.2023 – w godzinach: 02.00 – 02.10 – przy asyście policji nastąpi chwilowe zamkniecie całości drogi S7 dla ruchu na odcinku Lubień – Skomielna Biała.

3. 15.02.2023 – w godzinach od 02.10 do 06.00 – zostanie zamknięta prawa nawa tunelu (kierunek na Chyżne) – nastąpi zamknięcie całości jezdni prawej między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała. Przekierowanie ruchu na wytyczony objazd nastąpi na węźle Lubień. Trasa objazdu: S7 Węzeł Lubień – DW968 odc. Lubień – Mszana Dolna – DK28 odc. Mszana Dolna – Węzeł Skomielna Biała.

Ograniczenia prędkości na S7 do 70 km/h w miejscu skierowania pojazdów na wytyczone objazdy.

Dodatkowo, w godzinach: od 22.00 do 6.00 nastąpi wyłączenie poszczególnych pasów ruchu, bez konieczności wyznaczania objazdów:

1. 15/16.02.2023 – nawa lewa (kierunek na Kraków), po 4 godziny na każdy pas ruchu.

2. 16/17.02.2023 – nawa prawa (kierunek na Chyżne), po 4 godziny na każdy pas ruchu.

Ograniczenie prędkości w nawie gdzie prowadzone będą prace serwisowe: prędkość do 70 km/h. W nawie przeciwnej, gdzie nie ma prac – prędkość bez zmian – do 100 km/h.

Źródło-GDDKiA

Jedna odpowiedź na PRACE SERWISOWE W TUNELU NA S7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *