17.09.1939 – 17.09.2021 – 82.ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”– Józef PIŁSUDSKI.

Jacek KARCZMARSKI „Ballada wrześniowa”

Długośmy na ten dzień czekali Z nadzieją niecierpliwą w duszy Kiedy bez słów Towarzysz Stalin Na mapie fajką strzałki ruszy.

Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy I zanim zmilkł zagrzmiały działa To w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała.

A cóż to za historia nowa? Zdumiona spyta Europa, Jak to? To chłopcy Mołotowa I sojusznicy Ribbentropa.

Zwycięstw się szlak ich serią znaczy Sztandar wolności okrył chwałą Głowami polskich posiadaczy Brukują Ukrainę całą.

Pada Podole, w hołdach Wołyń Lud pieśnią wita ustrój nowy, Płoną majątki i kościoły I Chrystus z kulą w tyle głowy.

Nad polem bitwy dłonie wzniosą We wspólną pięść co dech zapiera Nieprzeliczone dzieci Soso, Niezwyciężony miot Hitlera.

Już starty z map wersalski bękart, Już wolny Żyd i Białorusin Już nigdy więcej polska ręka Ich do niczego nie przymusi.

Nową im wolność głosi „Prawda” Świat cały wieść obiega w lot, Że jeden odtąd łączy sztandar Gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot.

Tych dni historia nie zapomni, Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł I święcić będą nam potomni Po pierwszym września – siedemnasty.

I święcić będą nam potomni Po pierwszym – siedemnasty.

Dziś mija 82 rocznica sowieckiej napaści na walczącą z niemieckim i słowackim najazdem Polskę. Rozpoczęta we wczesnych godzinach porannych w niedziele 17 września sowiecka inwazja ukazała prawdziwe oblicze zaborczego sowieckiego imperium, które wywiązało się ze swych sojuszniczych zobowiązań i dołączyło do zwycięzców w rozpalonym właśnie u swoich zachodnich granic konflikcie „państw imperialistycznych”.

Główne siły Wojska Polskiego zaangażowane były w tym czasie w walce z niemieckim i słowackim agresorem na północy, zachodzie i południu Polski.

Sowiecka Armia Czerwona parła niepowstrzymanie na zachód, by w myśl wcześniejszych ustaleń zawartych w tajnym protokole paktu RIBBENTROP – MOŁOTOW zatrzymać się na nowej „granicy pokoju”, który dzielił ziemię „byłej Polski” pomiędzy jej sąsiadów.

Sowiecka machina wojenna przetoczyła się przez Wschodnie Kresy II Rzeczypospolitej powstrzymywana jedynie przez nieliczne jednostki Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i organizacje samoobrony złożone z harcerzy i ludności cywilnej. Do legendy przeszła obrona Grodna przez niewielki garnizon, harcerzy i ludność miasta, bitwa 101.Pułku Ułanów (zastępca dowódcy był mjr Henryk DOBRZAŃSKI „Hubal”) pod Kodziowcami, bitwy stoczone przez Korpus Ochrony Pogranicza: bohaterska obrona rejonu umocnionego Sarny, bitwy pod Szackiem i Wytycznem, bitwy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez generała Franciszka KLEEBERGA pod Jabłonią i Milanowem.

Sowiecka Czerwona Armia w czasie swojego „oswobodzicielskiego pochodu” przez Polskie Kresy wspierana była aktywnie przez nielojalne wobec swojej Ojczyzny mniejszości narodowe. Jak napisał profesor Tomasz STRZEMBOSZ „…Ludność żydowska, w tym zwłaszcza młodzież, oraz miejska biedota, wzięła masowy udział w powitaniu wojska sowieckiego. Z bronią w ręku…”

Pamiętać w tym miejscu należy o roli, jaką w tych tragicznych dla Rzeczypospolitej dniach września 1939 roku odegrały złożone w większości z żydowskiej mniejszości narodowej komunistyczne bojówki, które nie tylko dokonywały napadów na mniejsze oddziały wojskowe, ale posuwały się do wszelkich okrucieństw: morderstw, gwałtów, grabieży wobec swoich polskich sąsiadów. Pamiętać należy o niechlubnej roli, jaką członkowie tej narodowej mniejszości odegrali w trakcie całej „pierwszej” sowieckiej okupacji tych polskich ziem (od 17 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku) zasilając szeregi sowieckiej milicji, NKWD czy też zwyczajnie donosząc na Polaków.

Oddziały partyzanckie nad Biebrzą walczyły z sowietami do czerwca 1941 roku – do momentu wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej.

Po dokonaniu agresji na terytorium Polski jej obywatele poddani zostali eksterminacji przez obydwu zaborców. W bezludne obszary sowieckiej Rosji zesłane zostało w przeprowadzonych przez sowietów masowych deportacjach w latach 1940-1941 kolejne pokolenie „Polskich Tułaczy” – znawcy tematu podają liczbę półtora miliona osób. Nielicznym z nich udało się wyjść „z domu niewoli” z Armią Polska na Wschodzie dowodzoną przez generała Władysława ANDERSA, część wróciła także z idącą ze wschodu a sformowaną przez komunistów ze Związku Patriotów Polskich tzw. 1.Armią ludowego Wojska Polskiego.

Większość z deportowanych została na zawsze w bezkresach sowieckiej Rosji – jak ci, którzy stali się jej symbolem – polscy oficerowie zamordowani przez oprawców z NKWD, pochowani na cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Bezimienne pozostają setki tysięcy zamęczonych i zmarłych z wycieńczenia pracą ponad siły, z głodu i zimna w wielu bezimiennych miejscach Golgoty Wschodu.

Sowiecka agresja z dnia 17 września 1939 roku, oraz zbrodnie na naszym Narodzie dokonane przez sowieckich najeźdźców była przemilczana przez 45-letni okres istnienia PRL-u. PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) – sowiecka agentura w Polsce i jej zbrojne ramię SB (Służba Bezpieczeństwa) robiła wszystko, aby prawda o zbrodniczych działaniach organów bezpieczeństwa „bratniego narody sowieckiego”, którego te dopuściły się na polecenie najwyższych władz sowieckich na obywatelach Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 i lat w następnych nie ujrzała nigdy światła dziennego, by była to biała plama w naszej Narodowej historii. O niewypowiedzianej wojnie, która rozpoczęła się sowiecką agresją 17 września 1939 roku zaczęto oficjalnie mówić po 1989 roku.

.

W niedzielę 13 września 2020 roku na elewacji kościoła pod wezwaniem Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej odsłonięta została uroczyście tablica „W HOŁDZIE OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM SOWIECKICH ZBRODNI”, na której upamiętniono związanych z naszą miejscowością obrońców Rzeczypospolitej: płk Wojciecha WÓJCIKA – dowódcę 1.Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, Andrzeja WÓLCZYŃSKIEGO – żołnierza 78.Pułku Piechoty Wojska Polskiego, st. post. Policji Państwowej Józefa ŁOPATĘ – we wrześniu 1939’ pełnił służbę na posterunku w Krasniczynie.

Tablice upamiętniające obronę Kresów II Rzeczypospolitej przed sowieckim najazdem we wrześniu 1939 roku znajdują się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Od 2013 roku dzień 17 września obchodzony jest w Polsce jako Dzień Sybiraka – uchwałę w tej sprawie podjął Sejm RP a projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

bibliografia

I. w formacie drukowanym:

-Czeaław GRZELAK „Szack Wytyczno 1939” – Bellona – Warszawa 2001;

-Vladimir BESHANOV „Czerwony Blitzkrieg” – Inicjał – Warszawa 2008;

-Tadeusz A. KISIELEWSKI „Katyń zbrodnia i kłamstwo” – Rebis – Poznań 2008;

-Józef CZAPSKI „Na nieludzkiej ziemi” – Znak – Kraków 2011;

-Wojciech WŁODARKIEWICZ „Polesie 1939” – Bellona – Warszawa 2014;

II. w formacie elektronicznym:

prof. Tomasz STRZEMBOSZ „Przemilczana kolaboracja” – artykuł – http://www.geocities.ws

Andrzej FEDOROWICZ „Strzały z Czerwonego Bagna” – artykuł – Focus z dn. 7.04.2010r. – https://www.focus.pl

-Jacek KSCZMARSKI „Ballada wrześniowa” – https://warhist.pl/wiersze-i-piesni-wojenne/

Oprac-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *