INFORMACJA GMINY LUBIEŃ

Urząd Gminy w Lubniu informuje, że we wszystkich miejscowościach nakazy płatnicze na rok 2021 i Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 są dostarczane do posesji. Osobom, które z różnych

względów nie otrzymały nakazów płatniczych i informacji, zostaną one doręczone za pośrednictwem poczty.

Terminem płatności podatku I raty jest 15 marca lub 14 dni od otrzymania nakazu płatniczego. Terminem płatności Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał jest 25 marca.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *