ANKIETA NA TEMAT WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE LUBIEŃ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubień!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, którą Pani/Pan znajdzie otwierając poniższy link.

Pani/Pana wypowiedzi posłużą do

opracowania diagnozy oraz oceny problemu przemocy w rodzinie. Ankieta jest całkowicie anonimowa i zawiera kilka pytań dotyczących zjawiska przemocy. Opracowane wyniki ankiet posłużą do przygotowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubień.

Aby diagnoza zjawiska przemocy na terenie naszej Gminy była rzetelna, niezbędne jest zaangażowanie i współpraca całej społeczności Gminy Lubień. Ankiety będą aktywne do końca stycznia br. jednakże prosimy o niezwlekanie z ich wypełnieniem.

Prosimy zatem o szczere wypełnienie ankiety i jednocześnie dziękujemy za współpracę.

Uwaga!
Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi w ankiecie należy wcisnąć przycisk „Prześlij”, który znajduje się na jej końcu. Odpowiedzi zostaną automatycznie przesłane i nie musi Pani/Pan odsyłać tej ankiety w formie papierowej.

https://forms.gle/Y1PjeD96MLVz7JgR7 – ankieta dla dorosłych – przemoc

https://forms.gle/JYcuaTk5RH2pXUcJ7 – ankieta dzieci/młodzież – przemoc

Źródło-OPS w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *