4 LISTOPADA URUCHOMIONY ZOSTANIE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W LUBNIU

Z dniem 4 listopada 2020 r. w Lubniu (przy granicy z Kasinką Małą, przy drodze wojewódzkiej 968) uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy Gminy Lubień w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bezpłatnie oddawać odpady, takie jak:

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
papier,
szkło,
bioodpady,
odpady problematyczne (w tym m.in. baterie, akumulatory, chemikalia itp.),
odpady wielkogabarytowe,
opony (8 szt./rocznie),
odpady pochodzące z drobnych robót remontowo-budowlanych (500 kg/rocznie),
odzież i tekstylia.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

PSZOK w Lubniu będzie czynny:

w środy od 14:00 do 18:00
w soboty od 8:00 do 12:00

Zasady korzystania z PSZOK-u w Lubniu

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u.
Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, itp.
Odpady dostarczone przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną przez właściciela nieruchomości PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u winna wylegitymować się dowodem osobistym,
Odpady oddawane powinny być odpadami komunalnymi od osób fizycznych, PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w przedsiębiorstwach.
Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
Odpady takie jak popiół, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe powinny być dostarczane do PSZOK-u w workach lub pojemnikach.
Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
braku dokumentu tożsamości,
stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *