ŚWIĘTO SZKOŁY IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ-ZDJĘCIA

Orkanowska Kraina, Orkanowska dziedzina,
Tu jak dawniej po halach przechadza się wiatr.
Krokusowe kobierce ścisną mocno za serce

I powrócić tu zechcesz i zostaniesz tu rad.

Wśród strumyków szemrzących
Ziemi chlebem pachnącej,
W Jałowcowych, cudownych bajaniach.
Tyle nuty stęsknionej,
A na ścieżce gdzieś stromej
Spotkasz ślady naszego Orkana

Chociaż wieki przeminą
Od Turbacza popłyną
Najpiękniejsze melodie i wiersze
Watry płomień nas złączył
Znów jesteśmy rodziną
Niech się spełnią marzenia najśmielsze.

W środę 27 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Władysława ORKANA obchodziła swoje święto. Okolicznościowa Akademia z udziałem uczniów, nauczycieli, oraz gości rozpoczęła się o godzinie 9.00. Akademię rozpoczął wykonany przez zgromadzonych Hymn Szkoły. W trakcie uroczystości uczniowie klas VI-VIII zaprezentowali program artystyczny, przedstawili także w formie prezentacji multimedialnej (w trakcie, której zaprezentowano szereg dostępnych technik przekazu) historię szkoły w Skomielnej Białej. Prezentowana „historia szkoły” obejmowała czasy od chwili jej powstania do czasów współczesnych. Uczniowie w prezentacji przedstawili sylwetki kierowników szkoły powszechnej, a potem dyrektorów szkoły podstawowej i pedagogów, którzy przewinęli się przez mury szkoły w latach 1899-2019.
W trakcie Akademii uczono „minutą ciszy” Andrzeja WÓLCZYŃSKIEGO – Dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1972-1986, który zmarł dwa dni temu – 25 listopada br.
W części akademii poświęconej 140 rocznicy urodzin pierwszego kierownika szkoły powszechnej w Skomielnej Białej – Janowi FULIŃSKIEMU (*1879 – +1942) przybliżono jego sylwetkę, działalność pedagogiczno-oświatową i społeczną tak w naszej miejscowości, jak również w Myślenicach, gdzie mieszkał w latach 1921-1942.
W części poświęconej patronowi Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej – poecie Władysławowi ORKANOWI (*1875 – +1930) przypomniano okoliczności, w których „został on wybrany” na patrona szkoły. Miało to miejsce 50 lat temu, 30 listopada 1969 roku. Wyboru „takiego” właśnie patrona – „ludowego poety z Poręby Wielkiej” dokonała ówczesna Kierowniczka Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej – Maria WÓLCZYŃSKA (*1912 – +2002).
Z okazji 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej imienia Władysława ORKANA zorganizowany został konkurs, w którym pierwsze miejsce ex aequo zajęły klasa VII B, którą reprezentowały uczennice Maria ANTOSZ i Oliwia KUROS, oraz klasa VIII A, którą reprezentowały uczennice Laura PAWLIKOWSKA i Joanna ŻUR. Nagrody w konkursie wręczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej Jerzy KOŁPAK i Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan ŚMIAŁEK.
W trakcie akademii zaprezentowana została broszura pt. „Jan Fuliński pierwszy kierownik Szkoły Powszechnej w Skomielnej Białej 140 rocznica urodzin”. Wydanie broszury sfinansowane zostało ze środków własnych Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Broszura przekazana została nieodpłatnie Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej, która ją rozprowadza – zgromadzone z tego tytułu dochody przeznaczone zostaną na renowację nagrobka Św. Pamięci Anny FULIŃSKIEJ (*1841 – +1917) – matki Jana FULIŃSKIEGO, która zmarła w Skomielnej Białej i spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym.
Na zakończenie Akademii głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Lubień, który podziękował organizatorom za przygotowanie „…tak obszernej porcji wiedzy historycznej o przeszłości szkoły, której i nasze pokolenie było uczniami…”. Przewodniczący Rady Gminy podkreślił potrzebę zdobywania wiedzy, która ważna była w czasach naszych dziadków, która jest jeszcze bardziej niezbędna w czasach współczesnych. Zabierając głos Dyrektor Szkoły Jerzy KOŁPAK podziękował wszystkim, który zaangażowali się w przygotowanie uroczystości – uczniom pod kierunkiem nauczycieli Edyty CEREMON, Elżbiety FOLWARSKIEJ, Edyty JEŻ, Iwony MIKULEC, Renaty PUSTUŁA, oraz wszystkim, który przygotowywali dzisiejszą Akademię.Tekst i  Fot-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *