APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIU

W związku z okresem zimowym i spadkiem temperatury zwracamy się do Państwa z apelem. Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy o uwrażliwienie na problemy społeczności lokalnej, aby los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. Okres zimy

wiąże się z niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Tym osobom ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu w przypadku rozpoznania w środowisku lokalnym osób bezdomnych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby oraz pomoc sąsiedzką czy rodzinną.

Za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu osoby i rodziny ubogie z terenu Gminy Lubień mogą skorzystać z darmowych artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje skierowania o udzielenie pomocy żywnościowej z Caritas Archidiecezji Krakowskiej wszystkim osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe. Osoby spełniające kryteria dochodowe: tj. 1.268,00 zł – dla osoby samotnej i 1.028,00 zł – dla osoby w rodzinie mogą skorzystać z tej formy pomocy.

Na terenie Gminy Lubień żywność wydawana jest przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana Tenczynie Lubniu. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubniu, tel. 182682123 lub kom. 515 758 785 w godz. pracy Ośrodka.  Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *