W PONIEDZIAŁEK POSIEDZENIA KOMISJI – W ŚRODĘ III SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 r, o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy. W środę 12 grudnia III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 4 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubień Nr XXXIV/284/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Tenczyn.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.
Podjęcie uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7)

3 Odpowiedzi na W PONIEDZIAŁEK POSIEDZENIA KOMISJI – W ŚRODĘ III SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *