120.ROCZNICA URODZIN KSIĘDZA JÓZEF ŁOPACIŃSKIEGO (ŁOPATY) CM (*24.01.1904r. – +29.06.1945r.) – MISJONARZA Z BRAZYLII

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”– Józef PIŁSUDSKI.

24 stycznia br. mija 120.rocznica urodzin księdza Józefa ŁOPACIŃSKIEGO (ŁOPATY) CM. Józef urodził się w rodzinie Agaty i Andrzeja ŁOPATA na roli Folwark w Skomielnej Białej, gdzie też minęło jego dzieciństwo. Józef w latach 1910-1915 uczęszczał do Szkoły Ludowej II klasowej w Skomielnej Białej, po której ukończeniu rozpoczął naukę w Małym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. W latach 1919-1925 kontynuował naukę w Prywatnym Gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie. Ucząc się w szkole zakonnej, w październiku 1920 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Następnie ukończył Seminarium Duchowne i 1 stycznia 1928 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W jesieni 1928 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brazylii. Wśród polskich emigrantów w brazylijskiej Paranie pracował przez siedemnaście lat. Jego pierwszą parafią było Rio Claro do Sul.

W trakcie pracy misyjnej współpracował z polonijną gazeta LUD, do której napisał szereg artykułów, w których między innymi opisywał „życie emigracji polskiej” w Brazylii.

W 1937 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Catanduvas do Sul. W parafii tej oprócz pracy duszpasterskiej był „animatorem” budowy nowego kościoła parafialnego, który powstał w rekordowym tempie w latach 1940-1941. Ksiądz Józef z posługi duszpasterskiej w Catanduvas do Sul zrezygnował z powodów zdrowotnych w czerwcu 1942 roku. Został przeniesiony do pracy w Prudentopolis, gdzie pełnił posługę jako „współpracujący wikariusz” do swojej śmierci 29 czerwca 1945 roku. Ksiądz Józef ŁOPACIŃSKI (ŁOPATA) CM spoczywa na cmentarzu w Prudentopolis.

W parafiach, w których pracował pozostawił po sobie liczne dzieła duszpasterskie …

W 1937 roku ukazała się w Kurytybie napisana przez księdza Józefa książka zatytułowana: „UPRAWA WINOROŚLI I WYRÓB WINA”, która znana jest winiarzom także w Polsce.

W Kurytybie – „stolicy brazylijskiej Polonii” imieniem księdza Józefa nazwano ulice, podobnie jak w innych miejscowościach w brazylijskim stanie Parana.

W Polsce pamięć o księdzu Józefie ŁOPACIŃSKIM (ŁOPACIE) CM zachowała najbliższa rodzina, oraz ludzie, których pasją jest uprawa winorośli i produkcja wina.

Więcej o losach księdza Józefa można przeczytać w książce pt.: „KSIĄDZ JÓZEF ŁOPACIŃSKI CM 1904-1945 MISJONARZ Z BRAZYLII ŻYCIORYS NIEZNANY”, która ukazała się końcem 2020 roku. Biografia naszego rodaka powstała staraniem Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej.

opracował a.m.

BIBLIOGRAFIA:

I. ŹRÓDŁA:

1. Kroniki i dokumenty Parafii Rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Św. Sebastiana w Skomielnej Białej – rękopisy i druki – Archiwum Parafii Rzymsko-katolickiej w Skomielnej Białej:

a) księga „Liber Natorum et Baptistatorum” – rękopis;

b) księga „Liber Copulatorum” – rękopis;

c) księga „Liber mortuorum” i „Liber defunctorum” – rękopis;

2. „Szkoła Ludowa II klasowa w Skomielnej Białej Katalog główny wraz z wykazem klasyfikacyjnym” – druk i rękopis – Archiwum Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej;

3. Dokumenty z Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie;

4. Dokumenty z Archiwum Narodowego w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach;

5. Maria ZAWADZKA „Historia Skomielnej Białej” – maszynopis Skomielna Biała 1970 – archiwum autora;

II. OPRACOWANIA

1. ks. Lourenço (Wawrzyniec) BIERNASKI CM „Kim byli co zrobili ci misjonarze…” – Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy – Kraków 2009;

2. ks. Józef ŁOPACIŃSKI „Uprawa Winorośli i wyrób wina” – Wydawnictwo »Oświaty« nr 56 – Kurytyba 1937;

3. Andrzej MASŁOWSKI „Ksiądz Józef Łopaciński CM 1904-1945 misjonarz z Brazylii życiorys nieznany” Introlaser – Skomielna Biała 2020;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *