20 STYCZNIA WSPOMNIENIE ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA

Patron dnia dzisiejszego jest w kościele katolickim powszechnie znany. Dzieje się tak za przyczyną obrazu jego męczeńskiej śmierci, która przedstawiona została na niezliczonej

ilości obrazów. Odarty z szat młody mężczyzna przywiązany do drzewa, bądź kolumny, przeszyty dziesiątkami strzał. Śmierć Sebastiana opisana została przez nieznanego autora w roku 354, drugim źródłem jest komentarz Św. Ambrożego do Psalmu 118 (Chrystus Nadzieją chrześcijanina). Na podstawie tych dzieł powstały średniowieczne Żywoty Świętych, czyli tzw. „Złota Legenda” (autorem jest Jakub de Voragine), z której znamy współczesną wersje życia i męczeńskiej śmierci Świętego Patrona.

Życie Sebastian przypadało na czasy panowania cesarza Dioklecjana (*244r. – +316r. – panował w latach 284r. – 305r.). Sebastian pochodził z Galii, urodził się w Narbonie, gdzie jego ojciec był cesarskim urzędnikiem. Z terenów dzisiejszej Francji młodzieniec trafił do Mediolanu, rodzinnego miasta swojej matki, gdzie pobierał nauki. Z Mediolanu udał się do stolicy cesarstwa. W Rzymie, dzięki pozycji swojego ojca został żołnierzem, a dzięki przychylności cesarza został dowódca pierwszej kohorty pretorianów, czyli osobistej gwardii cesarza. Sebastian by wyznawca Jezusa Chrystusa, fakt ten jednak ukrywał przed otoczeniem ze względu na panujące w imperium rzymskim „nastroje społeczne”, oraz wrogą wobec chrześcijan postawę cesarza.

Gdy jednak wybuchła w Cesarstwie kolejna fala prześladowania chrześcijan Sebastian zmienił swoją postawę. Stał się jawnym wyznawcą Zbawiciela. Umacniał w wierze wątpiących, pocieszał idących na śmierć. Za przyczyna młodzieńca dokonały się liczne nawrócenia wśród cesarskich urzędników ich rodzin i służby, działy się także cuda. Widząc dzieła Sebastiana doniesiono o jego czynach cesarzowi, który wezwał go przed swoje oblicze. Imperator zarzucił swojemu gwardziście zdradę. Sebastian stając przed władcą odpowiedział mu: „Zawsze prosiłem Chrystusa o szczęście dla Ciebie i wielbiąc Boga, który jest w niebie, błagałem o pomyślność państwa rzymskiego”.

Za okazane nieposłuszeństwo woli cesarza Sebastian został skazany na śmierć przez przebicie strzałami z łuków. Wyrok cesarski został wykonany, lecz mimo licznych ran Sebastian przeżył kaźń. Pozostawionego na pastwę padlinożerców Sebastiana odnajduje Irena, która opiekuje się rannym. Sebastian powraca do zdrowia, lecz nie zamierza ukrywać się, ani opuszcza Wiecznego Miasta. Udaje się na dwór cesarski, gdzie ponownie staje przed Imperatorem. Wypomina Dioklecjanowi okrucieństwo wobec wyznawców Chrystusa, domaga się sprawiedliwości. Cesarz ponownie skazuje Sebastiana na śmierć. Tym razem wyrok ma by wykonany przez decymację – czyli zatłuczenie pałkami. Wyrok na Sebastianie mają wykonać jego towarzysze broni. Ciało zamęczonego Sebastiana zostaje wrzucone do miejskiej kloaki, którą spływa do Tybru. Z rzeki zaplatane w szuwary doczesne szczątki męczennika wydobywa świątobliwa Lucyna. Święty Sebastian został pochowany w katakumbach przy Via Appia.

Święty Sebastian jest jednym z głównych patronów Rzymu, patronem Rio de Janeiro. Jest także patronem Niemiec. Opiece Świętego Męczennika polecają się: chorzy na choroby zakaźne, inwalidzi wojenni, ranni żołnierze, łucznicy, strzelcy, rusznikarze, kamieniarze, ogrodnicy.

W 680 roku wstawiennictwo Świętego Sebastiana ocaliło od szerzącej się zarazy Rzym, od tej pory przyzywany jest w czasie szerzących się epidemii.

Święty Sebastian jest patronem kościołów, które były wznoszone na terenie Skomielnej Bialej:

-pierwszej fary z 1550 roku,

-kościoła wzniesionego staraniem organisty OLECHOWSKIEGO w latach 1773-1776, który 3.IX.1939 roku spalili Niemcy,

-kościoła barakowego wzniesionego w latach 1939-1941 przez mieszkańców pod przewodnictwem ks. Edwarda FICA,

-obecnego kościoła parafialnego, pod budowę, którego akt erekcyjny wmurowano 1958 roku,

opracował a.m.

korzystałem:

-J.A.ŁUKASZKIEWICZ Żywoty Świętych” – wydane w 1902 roku w Krakowie,

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kieleckie_Studia_Teologiczne/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2002-t1-n2/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2002-t1-n2-s51-65/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2002-t1-n2-s51-65.pdf

https://www.radioem.pl/doc/6696900.Sw-Sebastian

https://www.malygosc.pl/doc/962661.Swiety-Sebastian

-https://modlitwawdrodze.pl/patron-dnia/patroni-stycznia/20-sw-sebastian

-https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-20b.php3

-https://niezlasztuka.net/o-sztuce/swiety-sebastian/

https://skomielnainfo.wordpress.com/opowiesc-prawdziwa/opowiesc-5/

-http://skomielna.info/2019/10/12/80-lat-temu-zapadla-decyzja-o-budowie-tymczasowego-kosciola-baraku/

-http://skomielna.info/2023/08/28/65-rocznica-wmurowania-aktu-erekcyjnego-pod-budowe-kosciola-w-skomielnej-bialej-31-sierpnia-1958-31-sierpnia-2023/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *