XIII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZESTNIKÓW OHP

W dniu 9 grudnia w auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się XIII Przegląd Kolęd

i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz Hufiec Pracy w Skomielnej Białej.

Do konkursu zaproszono jednostki z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal oraz Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów Przeglądu nagrody

i wyróżnienia. Wyróżnienia ufundowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Edyta Brzezicka, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” Pan Andrzej Błachut, Radny Rady Gminy Lubień Pan Andrzej Bala. Statuetki I, II, III miejsca w kategorii „Zespół” i „Solista” ufundował Komendant Małopolski Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Paweł Leśniak. Do Przeglądu zgłosiło się 14 uczestników z 13 jednostek organizacyjnych: Hufców Pracy, Ośrodków Kształcenia i Wychowania, Centrów Kształcenia i Wychowania: soliści i zespoły. Jury w składzie: Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Beata Pabian Mikuła, Instruktor GOK w Lubniu Pani Elżbieta Grajewska – Pasierb, Urszula Grygo nauczyciel Szkoły Muzycznej w Raciechowicach, Andrzej Błachut Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”, Andrzej Bala Radny Rady Gminy Lubień, oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny wystąpień. Młodzież reprezentowała wysoki poziom artystyczny. Na koncert laureatów przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Radny Rady Gminy Lubień Andrzej Bala, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Izabela Kościelniak, Andrzej Błachut, Sołtys Skomielnej Białej, Jan Macioł, Prezes OSP w Skomielnej Białej Andrzej Gacek nauczyciele, wychowawcy, pracodawcy, sponsorzy. Kulminacyjnym punktem spotkania, na który wszyscy z niecierpliwością czekali było ogłoszenie wyników XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. W kategorii „Solista” egzekwo: I miejsce otrzymały Kalina Klimek – 6-36 HP Skomielna Biała oraz Kinga Białoń – 6-32 HP Limanowa. II miejsce egzekwo Iwona Gałas – 6-1 OSiW – Nowy Sącz oraz Magdalena Burchat – CKiW Tarnów. III miejsce Gabriela Bielewicz – 6-38 Gorlice. W kategorii „Zespół” III miejsce duet wokalny „Czułe głosy” Dorota Prus-Osowska i Justyna Wolf – 6-18 HP Kęty. Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego – Jacek Kasperczyk – 6-10 HP Myślenice. Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień Weronika Szeliga – 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie. Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Roksana Głogowska – OSiW Trzebinia. Wyróżnienie Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Oliwia Tybon – OsiW Lanckorona. Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień Zuzanna Lewicka – CkiW Szczawnica-Jabłonka. Wyróżnienie JURY egzekwo Izabela Kutrzeba – 6-2 HP Niepołomice oraz Natalia Gałązka – 6-6 HP Proszowice.

– Gratuluję wszystkim wykonawcom pięknego wykonania kolęd i pastorałek. Swoim śpiewem wprowadziliście nas w cudowny nastrój świąteczny – mówi Z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP p. Beata Pabian-Mikuła.

– Dziękuję serdecznie za zorganizowanie XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. To nie tylko ukazanie talentów wokalno- muzycznych uczestników OHP Województwa Małopolskiego, ale także pielęgnowanie tradycji i kultury regionalnej -mówi Wójt Gminy Lubień, Pan Kazimierz Szczepaniec.

Na zakończenie zebrani goście wysłuchali wystąpień zwycięskich wykonawców.

XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego to duże przedsięwzięcie do realizacji. Nie byłby możliwy gdyby nie pomoc i wsparcie wielu ludzi na czele z Wojewódzkim Komendantem OHP, Starostą Powiatu Myślenickiego, Wójtem Gminy Lubień, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu, Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Magnus, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubień. Podziękowania należą się również pracodawcom i sponsorom. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom za udział w XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. Dziękujemy kadrze Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej.

Fot.1 I miejsce Kategoria „Solista” egzekwo – Kalina Klimek – 6-36 HP Skomielna Biała oraz Kinga Białoń – 6-32 HP Limanowa

Fot.2 II miejsce Kategoria „Solista” egzekwo – Iwona Gałas – 6-1 OSiW – Nowy Sącz oraz Magdalena Burchat – CKiW Tarnów

Fot.3 III miejsce Kategoria „Solista” – Gabriela Bielewicz – 6-38 Gorlice,

III miejsce Kategoria „Zespół” – duet wokalny „Czułe głosy” Dorota Prus-Osowska i Justyna Wolf – 6-18 HP Kęty

Fot.4 Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego – Jacek Kasperczyk – 6-10 HP Myślenice

Fot.5 Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień – Weronika Szeliga – 6-5 HP w Krakowie

Fot.6 Wyróżnienie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Roksana Głogowska – OSiW Trzebinia

Fot. 7 Wyróżnienie Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „MAGNUS” – Oliwia Tybon – OSiW Lanckorona

Fot.8 Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień – Zuzanna Lewicka – CKiW Szczawnica-Jabłonka

Fot. 9 Wyróżnienie JURY egzekwo – Izabela Kutrzeba – 6-2 HP Niepołomice oraz Natalia Gałązka – 6-6 HP Proszowice

Fot.10 Zaproszeni goście podczas gali finałowej

Tekst: Marta Augustyn

Zdjęcia: Mateusz Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *