13 GRUDNIA 1981 ROKU – TRAGICZNA DATA W HISTORII POLSKI

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- Józef Piłsudski.

13 grudnia br. mija 42 rocznica wprowadzenia przez komunistyczne władze PRL-u stanu wojennego.

„…W mroźną niedzielę 13 grudnia 1981r. rano miliony Polaków dowiedziały się z radiowo-telewizyjnego przemówienia gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego i powstaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Przewrót wojskowy rozpoczął się tuż pod północą, gdy zablokowano wszystkie połączenia telefoniczne na terenie całego kraju. Telewizja i radio nadawały tyko muzykę poważną oraz komunikaty o stanie wojennym. Wstrzymywano wydawanie gazet. Internowano 6,5 tysiąca czołowych działaczy związkowych, kulturalnych politycznych, zawieszono działalność organizacji społecznych i wprowadzono godzinę milicyjną…”

W trakcie stanu wojennego „zabetonowano” władzę PZPR-u w PRL-u, choć faktyczna władza znajdowała się w rękach generałów: JARUZALSKIEGO, KISZCZAKA (MSW) i SIWICKIEGO (MON), oraz komunistycznych działaczy: MILEWSKIEGO, RAKOWSKIEGO, BARCIKOWSKIEGO i OLSZOWSKIEGO.

„Znokautowana” wprowadzeniem stanu wojennego „SOLIDARNOŚĆ” znalazła się w trudnym położeniu. Pozostali na wolności działacze tego Związku Zawodowego podjęli działalność podziemną. Komuniści dążyli do całkowitej likwidacji tego masowego ruchu robotniczego. 8 października 1982 roku PRL-owski sejm zdelegalizował „SOLIDARNOŚĆ”

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny był nie tylko „czasem złamania” przez komunistów „polskiego zrywu wolności”, którym była „pierwsza SOLIDARNOŚĆ”, ale także czasem religijno-patriotycznego odrodzenia się Polski. Najlepszym przykładem tego jest działalność błogosławionego księdza Jerzego POPIEŁUSZKI (*14.IX.1947r. – +19.X.1984r.) i odprawiane przez niego w kościele pw. Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu „Msze Święte w intencji Ojczyzny”.

Wprowadzony w grudniu 1981 roku stan wojenny wywołał duże reperkusje w całym Świecie. 23 grudnia 1981 roku Prezydent USA Ronald REAGAN ogłosił nałożenie sankcji gospodarczych na PRL, kilka dni później sankcjami objęty został także Związek Sowiecki, który zdaniem Prezydenta USA ponosił „poważną i bezpośrednią odpowiedzialność za represje”, które komuniści stosowali w zniewolonej Polsce

Akcja „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI”

Do takiego „gestu solidarności” z Polakami żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego wezwał Amerykanów Prezydent USA Ronald REAGAN, który w orędziu bożonarodzeniowym w 1981 roku powiedział: „…Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przynoszą dzielnemu narodowi polskiemu niewiele radości. Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. Na pierwsze przejawy wolności rządzący odpowiedzieli brutalną siłą, zabójstwami, masowymi aresztowaniami i utworzeniem obozów internowania. … We wcześniejszych latach XX wieku za sprawą panoszącego się zła pojawiła się groźba, że światła całego świata zgasną. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić…”

W akcie solidarności z prześladowanymi i cierpiącymi rodakami Papież Jan Paweł II nakazał, aby symboliczne światło zapłonęło także „tamtej tragicznej zimy” w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

W minionych latach w miastach Polski organizowane były obchody upamiętniające ofiary stanu wojennego. Uczestnicy tych uroczystości układają „świetliste krzyże” ze zniczy, które upamiętniają ofiary komunistycznych zbrodni z okresu stanu wojennego, które nigdy nie zostały uczciwie rozliczone.

Sprawców zbrodni popełnionych w czasie stanu wojennego nigdy nie rozliczono. „Wielkie zasługi” ma w tym „premier sejmu kontraktowego” Tadeusz MAZOWIECKI, który objął komunistycznych zbrodniarzy ochroną odkreślając ich zbrodnicze działania z tego czasu tzw. „gruba kreska” – wg planu, jakie tzw. „elity solidarności” ustaliły z komunistami w trakcie spotkań w Magdalence.

opracował: a.m.

wykorzystałem:

-Dorota KANIA, Jerzy TARGALSKI, Maciej MAROSZ „Resortowe dzieci – Politycy” – Fronda – Łódź 2016,

-Wojciech ROSZKOWSKI „1980-2015 Historia i Teraźniejszość” – Biały Kruk –Kraków 2023,

-Michał SZUKAŁA „Tak wyglądał wojskowy zamach stanu. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny” artykuł z dn. 12.12.2021r.– https://dzieje.pl/

-fotografie – ilustracje artykułu ze strony: https://www.pap.pl/aktualnosci/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *