PODSUMOWANIE WAKACJI 2023 NA MAŁOPOLSKICH DROGACH

Wakacje dobiegły końca. Przez cały okres letniego wypoczynku nad bezpieczeństwem czuwali małopolscy policjanci. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie naszego województwa.

Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie, była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu.

Kontrole autokarów były dokonywane jeszcze przed ich wyruszeniem w trasę. Sprawdzany był każdorazowo czas pracy kierowcy oraz stan jego trzeźwości, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie.

Wszystkie małopolskie komendy miejskie i powiatowe Policji wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów, co pozwoliło w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdzających na letni wypoczynek.

Przez cały okres wakacji skontrolowano ponad 1300 autobusów, stwierdzono 11 usterek, a w 4 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne i uniemożliwiono dalszą jazdę. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracali również na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci.

Podczas wakacji stałym nadzorem objęte zostały miejsca, gdzie zazwyczaj dochodzi do zatorów, w szczególności: zjazd z A-4 na ul. Zakopiańską (Węzeł Południe), ciąg skrzyżowań z sygnalizacją świetlna na ul. Zakopiańskiej w Krakowie, Góra Libertowska. W miejscowości Klikuszowa, w uzgodnieniu z zarządcą drogi wyłączona została sygnalizacja świetlna, co wpłynęło na większą płynność ruchu na kierunku Kraków – Zakopane. Odbywało się to pod nadzorem Policji.

W okresie od 23 czerwca do 3 września 2023 roku małopolscy policjanci skontrolowali blisko 90 tys. pojazdów. Ujawniono ponad 68 tys. wykroczeń. Zatrzymano 920 praw jazd i 4390 dowodów rejestracyjnych w tym 1831 za nieprawidłowy stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym uwagę zwracali również na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub innych urządzeniach przytrzymujących. Kontrole ujawniły 2361 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 19 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu około 1500 kierujących prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 39 pod wpływem narkotyków.

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to ponad 200 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano 800 takich spotkań.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 23.06.2023 roku do 3.09.2023 roku na małopolskich drogach doszło do 530 wypadków drogowych (spadek o 5), w których zginęły 32 osoby (wzrost o 14), a 637 zostało rannych (spadek o 9). Podczas wakacji 2022 roku doszło do 535 wypadków, w których 18 osób zginęło, a 646 zostało rannych.

Podczas tegorocznych wakacji w wypadkach drogowych wśród dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 43 zostały ranne.

Źródło-KWP w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *