ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy informuje, że w miesiącu wrześniu przyjmowane są zapisy na odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgłoszenia można

dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30 następującymi sposobami:

  • telefonicznie: 18 26 93 909,
  • mailowo: odpady@lubien.pl
  • lub osobiście w Urzędzie Gminy Lubień pok. nr 5.

Po przekazaniu zgłoszenia każdy właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o dacie odbioru w/w odpadów.

Brak zgłoszenia lub zgłoszenie po terminie skutkować będzie brakiem odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Odbiór w/w odpadów planowany jest w okresie od 1 października do 30 listopada (przy dużej ilości zgłoszeń).

Odpady remontowo-budowlane i opony nie będą odbierane sprzed posesji. Wspomniane odpady  należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubniu.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *