„PALĄCY PROBLEM” NA SKRZYŻOWANIU DK-28 Z E-77 W SKOMIELNEJ BIAŁEJ TRWA JUŻ PONAD DWA MIESIĄCE. JEST ŚWIATEŁKO W TUNELU

Dziś rozpoczęły się prace mające na celu przywrócenie „normalnej” organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK-28 z E-77 (stara „zakopianka”). Obecnie obowiązująca „tymczasowa” organizacja ruchu „wymuszona była” pracami w tunelu pod Małym

Luboniem. Ta „tymczasowa organizacja ruchu” była sporą bolączką dla mieszkańców Skomielnej Białej, jak również wszystkich kierujących, którzy korzystając ze „starej zakopianki”, jadąc od strony Zakopanego, chcieli skręcić na „Krzyżowej” w Skomielnej Białej w kierunku Jordanowa, Wadowic na drogę DK-28.

W sobotę 12 listopada 2022r. tunel drogowy pod Małym Luboniem został oficjalnie, uroczyście otwarty i oddany do „dyspozycji” kierowców. „Tymczasowa” patologiczna sytuacja na skrzyżowaniu DK-28 z E-77 w Skomielnej Białej pozostała jednak bez zmian. Pomimo tego że „normalny” ruch odbywał się tunelem, na „Krzyżowej” nadal obowiązywało oznaczenie i organizacja ruchu jak z czasu budowy tunelu.

Nie pomagały składane w tej sprawy monity lokalnych samorządowców jak ten „Wniosek” z 18 listopada 2022r. złożony przez radnych KWW Czas na Zmiany w trakcie 43 zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień:

dotyczy: skierowania pisma do GDDKiA w Krakowie ws zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK-28 z E-77 (stara zakopianka) w m. Skomielna Biała.

W związku z zakończeniem prac w tunelu pod Lubaniem Małym i otwarciem dla ruchu całego ciągu drogi S-7 na odcinku Rabka Zabornia – Lubień zwracamy się z wnioskiem do Pana Wójta o skierowanie pisma do GDDKiA o zmianę organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK-28 z E–77 (stara zakopianka) w m. Skomielna Biała. Chodzi przede wszystkim o:

-zmiany w „priorytecie” sygnalizacji świetlnej,

-przywróceniu lewoskrętu z E-77 w kierunku DK-28 (z Zakopanego w kierunku Wadowic),

-usunięciu zapór betonowych,

-zmiany w oznakowaniu na istniejących tablicach informacyjnych,

-ustanowieniu priorytetu DK-28 nad droga wojewódzka E-77 (stara zakopianka),

Prosimy o pilna załatwienie przedmiotowego wniosku”.

Zapytanie o realizację przez GDDKiA w Krakowie powyższego „Wniosku”, było ponawiane w trakcie kolejnych sesji Rady Gminy Lubień. W trakcie ostatniej 45 sesji w dniu 16 stycznia br. Wójt Gminy Lubień poinformował, że wg informacji przekazanych przez GDDiK w Krakowie w ciągu kilku nadchodzących dni w obrębie skrzyżowania DK-28 z E-77 („stara zakopianka”) zostanie przywrócona organizacja ruchu „jak sprzed budowy E-77 i tunelu pod Małym Luboniem”. Miejmy nadzieję, ze rozpoczęte prace są tego początkiem.

Tekst-Andrzej Masłowski Fot-Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *