16 STYCZNIA XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Jutro (16 stycznia) o godz. 13.00 odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.

 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na 2023 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w miejscowości Skomielna Biała.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *