XII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZESTNIKÓW OHP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W dniu 10 grudnia w auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się XII Przegląd Kolęd
i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej
.

Do konkursu zaproszono jednostki z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia ufundowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Edyta Brzezicka, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus”  Andrzej Błachut, Radny Rady Gminy Lubień  Andrzej Bala. Statuetki I, II, III miejsca w kategorii „Zespół” i „Solista” ufundował Komendant Małopolski Wojewódzkiej Komendy OHP  Paweł Leśniak. Do przeglądu zgłosiło się 23 uczestników z 16 jednostek organizacyjnych: Hufców Pracy, Ośrodków Kształcenia i Wychowania, Centrów Kształcenia i Wychowania: soliści i zespoły. Jury w składzie: Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Jolanta Król, Elżbieta Pasierb Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu,  Urszula Brzostowska Nauczyciel szkoły Muzycznej w Czasławiu,  Andrzej Błachut Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”,  Andrzej Bala Radny Rady Gminy Lubień, oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny wystąpień. Młodzież prezentowała wysoki poziom. Na koncert laureatów przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan Śmiałek, Radny Rady Gminy Lubień Andrzej Bala, Sołtys Wsi Jan Macioł, Prezes OSP
w Skomielnej Białej Andrzej Gacek, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Izabela Kościelniak,  Andrzej Błachut,  nauczyciele, wychowawcy, pracodawcy, sponsorzy. Kulminacyjnym punktem spotkania, na który wszyscy z niecierpliwością czekali było ogłoszenie wyników XII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. W kategorii „Solista”: I miejsce Roksana Żak, 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała. II miejsce Kacper Gawlik, 6-32 Hufiec Pracy Limanowa. III miejsce Weronika Szeliga, 6-5 Hufiec Pracy Kraków. W kategorii „Zespół”: I miejsce Zespół „Sądeckie Nutki”, 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Nowy Sącz w składzie: Iwona Gałas, Zuzanna Frączek, Kinga Lelito. II miejsce –„Trio wokalne” z 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz w składzie: Anna Kawecka, Eryk Biel, Łukasz Kubisz. III miejsce nie zostało przyznane. Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego – Gabriela Leśniak, 6-8 Hufiec Pracy Kraków. Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień – Dominika Krysiak, 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice. Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Oliwia Stechura, Centrum Kształcenia i Wychowania Szczawnica-Jabłonka. Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” – Eryk Gajczak, 6-18 Hufiec Pracy Kęty. Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień –Ewelina Jarocha, 6-38 Hufiec Pracy Gorlice

 

– Gratuluję wszystkim wykonawcom pięknych i na wysokim poziomie prezentacji kolęd
i pastorałek.  Swoim śpiewem wprowadziliście nas w cudowny nastrój świąteczny.

– mówi Z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP p. Jolanta Król.

 

– Dziękuję serdecznie za zorganizowanie Przeglądu Kolęd i Pastorałek to nie tylko ukazanie talentów wokalnych muzycznych uczestników OHP Województwa Małopolskiego, ale także pielęgnowanie tradycji i kultury – mówi Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec.

 

Dzisiejszy przegląd Kolęd i Pastorałek to wspaniała forma promowania Gminy Lubień –dodaje Przewodniczący Rady Gminy Jan Śmiałek.

 

Na zakończenie zebrani goście wysłuchali wystąpień zwycięskich wykonawców. XII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego to duże przedsięwzięcie do realizacji. Nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc i wsparcie wielu ludzi na czele z Wojewódzkim Komendantem OHP, Starostą Powiatu Myślenickiego, Wójtem Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy Lubień, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu, Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Magnus, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubień. Podziękowania należą się również pracodawcom i sponsorom. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom za udział w XII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP.

 

Fot.1 I miejsce Kategoria „Solista” – Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała

Fot. 2 II miejsce Kategoria „Solista” – Kacper Gawlik, 6-32 HP Limanowa

Fot. 3 III miejsce Kategoria „Solista” – Weronika Szeliga, HP 6-5 Kraków

Fot. 4 I miejsce Kategoria „Zespół” –„Sądeckie Nutki”, 6-1 OSiW Nowy Sącz

Fot. 5 II miejsce Kategoria „Zespół” –  „Trio wokalne”, 6-34 HP Stary Sącz

Fot. 6 Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego – Gabriela Leśniak, 6-8 HP Kraków

Fot. 7 Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień – Dominika Krysiak, 6-2 HP Niepołomice

Fot. 8 Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Oliwia Stechura, CKiW Szczawnica-Jabłonka

Fot. 9 Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „MAGNUS” – Eryk Gajczak, 6-18 HP Kęty

Fot. 10 Wyróżnienie Radnego Gminy Lubień – Ewelina Jarocha, 6-38 HP Gorlice

Fot. 11 Zaproszeni Goście podczas gali finałowej

Fot. 12 Podziękowanie dla zaproszonych gości

Fot. 13 Kolęda w wykonaniu zespołu „Sądeckie Nutki”

Fot. 14 Roksana Żak podczas prezentacji

 

Tekst – Marta Augustyn
Zdjęcia – Mateusz Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *