ŚWIĘTA ŁUCJA DNIA PRZYRZUCA…

W dniu 13 grudnia Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy.

Wg „Żywotów Świętych” Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Urodziła się około roku 286 w bogatej rodzinie. Rodzice „przeznaczyli ją” dla

młodzieńca z równie znakomitego rodu. Łucja udała się z pielgrzymka do grobu Świętej Agaty w Katanii, gdzie prosiła o zdrowie dla śmiertelnie chorej matki. W czasie pielgrzymki Łucji ukazała się Święta Agata, która przepowiedziała jej męczeńska śmierć w męczarniach. Po powrocie do Syrakuz Łucja wycofała swoje „zobowiązania małżeńskie”, złożyła śluby dozgonnej czystości, a swój majątek rozdała ubogim. Kandydat na męża Łucji zadenuncjował ją jako chrześcijankę władzom cesarskim. W tym czasie trwało prześladowanie wyznawców Chrystusa zainicjowane przez cesarza Dioklecjana. Łucję aresztowano, a ze względu na jej nieprzeciętną urodę decyzją namiestnika Paschazjusza skazano na „pracę” w domu publicznym. Łucja, aby się oszpecić wyłupiła sobie oczy, które przesłała na tacy swemu narzeczonemu. Po tych wydarzeniach Dziewicę poddano torturom, które jej jednak nie złamały. Łucja została ścięta mieczem w rodzinnym mieście. Stało się to 13 grudnia ok.304 roku.*

Święta Łucja, jest patronką chorych dzieci, ludzi ociemniałych i skruszonych prostytutek.

Święta Łucja jest szczególnie czczona w krajach skandynawskich jako dawczyni światła (imię Łucja wywodzi się od łacińskiego słowa luxlucis, czyli światło). W ikonografii często bywa przedstawiana z różnymi symbolami światła, jasności czy słońca. Oczekiwanie na nadejście dłuższych dni odzwierciedlały też przysłowia ludowe: „Na Świętą Łucję noc się ze dniem tłuce”, lub cytowane w tytule: „Święta Łuca dnia przyrzuca”.

Od Świętej Łucji rozpoczyna się także czas szczególnego oczekiwania i przygotowań do Bożego Narodzenia – do Wigilii już tylko jedenaście dni. Od Świętej Łucji nasze Babcie i Mamy bacznie obserwowały pogodę i na tej podstawie przepowiadały, jakie będą kolejne miesiące nowego roku. Pogoda 13 grudnia odpowiadała styczniowi a kolejne dni do 25 grudnia kolejnym miesiącom. Wyniki tych „obserwacji meteorologicznych” skrzętnie notowały robiąc zapiski w kalendarzach.

* życiorys Świętej Łucji opracowano na podstawie „Żywotów Świętych” napisanych przez księdza J. A. ŁUKASZKIEWICZA, wydanych w 1902 roku w Krakowie.

-załączone obrazy: Świętej Łucji – domena publiczna – internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *