ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Sołtys sołectwa Skomielna Biała zaprasza wszystkich mieszkańców Skomielnej Białej na Zebranie Wiejskie, które zwołuje się na dzień 18 grudnia 2022 roku. Zebranie odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej w Skomielnej

Białej w dniu 18 grudnia br. (niedziela) o godz. 10:45.

Na zebraniu zostaną przekazane przez Wójta gminy informacje dotyczące działalności Gminy Lubień w ostatnich latach, przedstawione będą sprawy bieżące i plany zadań gospodarczych na 2023 rok i lata następne.

Na zebranie zostali zaproszeni przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Komendy Powiatowej  Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Poszczególni przedstawiciele przedstawią informacje z zakresu swojego działania.

Serdecznie zapraszam.

Jan Macioł
Sołtys sołectwa Skomielna Biała

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *