102.ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY POD WARSZAWA 15.08.1920r. – 15.08.2022r.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- Józef PIŁSUDSKI.

W poniedziałek 15 sierpnia br. mija sto druga rocznica Bitwy Warszawskiej, w której

Wojsko Polskie pod wodzą Józefa PIŁSUDSKIEGO pokonało sowiecką. Lord Edgar Vincent wicehrabia D’Aberon porównał zwycięstwo oręża polskiego nad bolszewicka nawałą do tryumfu wojowników Karola Młota nad islamem w bitwie pod Tours (Poitiers) w 732 roku. Autor pamiętników jednoznacznie wskazuje, ze Polska będąca przedmurzem chrześcijańskiej Europy po raz kolejny powstrzymała i odparła zagrażające ze wschodu niebezpieczeństwo. W opinii pamiętnikarza i historyków Polskie zwycięstwo w bitwie pod Warszawa w sierpniu 1920 roku uchroniło kraje Europy Środkowej od moskiewskiego-bolszewickiego zniewolenia na dwadzieścia lat. W tym miejscu przytoczmy słowa, które wypowiedział Lord Edgar Vincent wicehrabia D’Aberon: „…W wielu sytuacjach historycznych Polska była przedmurzem Europy przeciw inwazji azjatyckiej. …Współczesna historia cywilizacji mało zna wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane. …Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęła by otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. …”

Na pamiątkę wiekopomnego zwycięstwa Oręża Polskiego nad bolszewicką czerwona armią dzień 15 sierpnia obchodzony jest jako Święto Wojska Polskiego. Święto Żołnierza – bo taka była pierwotna nazwa obchodzonego święta – ustanowione zostało rozkazem Ministra Spraw Wojskowych 4 sierpnia 1923 roku. Dzień Żołnierza obchodzony był do 1947 roku zarówno w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, jak również przez komunistów – na terenie zniewolonej Polski – w tzw. „ludowym” Wojsku Polskim. W PRL-u w miejsce Święta Żołnierza komuniści ustanowili dzień 12 października „świętem ludowego Wojska Polskiego” – na pamiątkę bitwy pod Lenino, którą stoczyła w 1943 roku 1.Dywizja Piechoty im. Tadeusza KOŚCIUSZKI – polskojęzyczna formacja armii czerwonej stworzona w związku sowieckim przez komunistów. Obchodzenie 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego – na pamiątkę Bitwy Warszawskiej 1920 roku – przywrócone zostało uchwałą sejmu Rzeczypospolitej 30 lipca 1992 roku.

W niedzielny wieczór delegacja Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej „wciągnęła na maszt” Flagę Państwową i zapaliła znicze przed obeliskiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w naszej miejscowości dnia 3 września 1939 roku.

opracował a.m.

wykorzystałem

I. opracowania w formacie papierowym

-Norman DAVIES „Orzeł Biały Czerwona Gwiazda” – Wydawnictwo Znak – Kraków 2006,

-Witold PRONOBIS „Polska i Świat w XX wieku” wydawnictwo Editions Spotkania 1992,

-Anna ZACHENTER „Czerwony marsz ca Zachód” – wydawnictwo IPN – Kraków 2018,

„Bitwa pod Poitiers 732r.” – Bitwy Świata – Rzeczpospolita, Mówią Wieki – 28.04.2007r.,

„Bitwa Warszawska sierpień 1920r.” – Bitwy Świata – Rzeczpospolita, Mówią Wieki – 27.10.2007r.,

II. opracowania w formacie elektronicznym:

-Piotr KORCZYŃSKI „Jak komuniści niszczyli tradycję Wojska Polskiego” – wywiad – Polska Zbrojna 18.04.2021r. – http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/34071?t=Jak-komunisci-z-LWP-niszczyli-tradycje-polskiego-wojska,

-Elżbieta RADECKA „Twierdzą nam będzie każdy próg” – artykuł – Muzeum Wojska Polskiego – http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/plakat-nam-twierdza-bedzie-kazdy-prog.php,

-foto.„Twierdzą nam będzie Każdy Próg” – reprodukcja plakatu Kamila MACKIEWICZA,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *