DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUBIEŃ

Po ubiegłorocznej przerwie – spowodowanej pandemią – w dniu 20 października br z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubień Pan Jan Śmiałek – tradycyjnie już – spotkali się w auli

Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i przedszkoli z terenu Gminy. W uroczystym spotkaniu wzięła udział również Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Lubień – Pani Maria Szczepaniec.
Pan Wójt Gminy złożył nauczycielom życzenia z okazji Ich Święta, podkreślając ogromną odpowiedzialność za przekazywanie wiedzy, wychowanie oraz kształtowanie postaw młodego pokolenia.
Głos zabrał także Przewodniczący Rady Gminy, który dołączając się do życzeń zwrócił uwagę na bardzo dobrą pracę w naszych szkołach i dobrze układającą się współpracę z Radą Gminy.
Zorganizowana uroczystość była okazją, nie tylko do okolicznościowych życzeń, ale do wręczenia dorocznych nagród Wójta Gminy dla wyróżniających się w pracy nauczycieli i dyrektorów. Nagrody te zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu szkołami oraz wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą, za codzienne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz edukacji oraz w rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wręczając nagrody Wójt Gminy wraz z podziękowaniami, życzył radości i zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzył też utrzymania bardzo dobrych wyników nauczania i aby znakomite osiągnięcia i godna postawa wychowanków była najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszego działania.
Następnym miłym akcentem uroczystości były nominacje dla nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, kolejnych czterech nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli na terenie naszej Gminy, dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Podczas spotkania – po złożeniu ślubowania – otrzymali Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej wielu wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli otrzymało nagrody pieniężne od dyrektorów jednostek oświatowych.
Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *