ZNACZNY WZROST ILOŚCI ODDAWANYCH ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH – KOMUNIKAT GMINY

W ostatnim czasie na terenie Gminy Lubień nastąpił znaczny wzrost ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów, a zwłaszcza odpadów niesegregowanych. Przypominamy, że:

  • worek/pojemnik na odpady niesegregowane służy do gromadzenia odpadów takich jak: popiół, pampersy, ceramika itp., czyli pozostałych z segregacji,
  • zadeklarowanie posiadania przydomowego kompostownika zobowiązuje właściciela nieruchomości do gromadzenia bioodpadów w tym kompostowniku,
  • każdy worek/pojemnik musi być oklejony odpowiednim kodem kreskowym.

Konsekwencją niestosowania się do powyższych reguł, niewypełniania obowiązków segregacji będzie naliczenie podwyższonej opłaty za każdą osobę wykazaną w deklaracji, cofnięcie ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów na okres 6 miesięcy oraz nieodebranie worków/pojemników z odpadami bez kodów kreskowych.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *