KARTKA Z KALENDARZA 16.07.1911 – 16.07.2021 – 110.ROCZNICA URODZIN POSTERUNKOWEGO POLICJI PAŃSTWOWEJ JÓZEFA ŁOPATY – WIĘŹNIA OBOZU NKWD W OSTASZKOWIE, ZAMORDOWANEGO W KALININIE W 1940 ROKU

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”– Józef PIŁSUDSKI.

Jest jednym z 21.768 zamordowanych przez sowieckich morderców obywateli

Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o tym masowym mordzie zapada na posiedzeniu Biura Politycznego WKP(b) dnia 5 marca 1940 roku i podpisali ją najwyżsi sowieccy „dostojnicy” ze STALINEM i BERIĄ na czele. O nieugiętych i lojalnych wobec Rzeczypospolitej żołnierzach, policjantach i żandarmach BERIA – szef sowieckiej bezpieki (NKWD) napisał, że to: „…zatwardziali, nie rokujący poprawy wrogowie władzy sowieckiej…”. Stwierdzenie to było dla tych BOHATERÓW wyrokiem śmierci…

Posterunkowy Policji Państwowej Józef ŁOPATA był siódmym z dziewięciorga dzieci Feliksa i Reginy z domu HANDZEL. Urodził się dnia 16 lipca 1911r. w Skomielnej Białej. Ochrzczony został dnia 30 lipca 1911 roku przez administratora parafii pw. Św. Sebastiana – księdza Aleksandra KROMERA.

1 września 1917 roku Józef ŁOPATA rozpoczął naukę w „Szkole Ludowej dwuklasowej mieszanej w Skomielnej Białej”, której kierownikiem był Jan FULIŃSKI. Wychowawcą (opiekunem) klasy, do której uczęszczał Józef była żona kierownika szkoły – Stanisława FULIŃSKA. Naukę w tej szkole kontynuował w kolejnych latach. Od października 1921 roku kierownikiem szkoły w Skomielnej Białej był Kazimierz CZOPKIEWICZ, zaś opiekunem klasy, do której uczęszczał Józef była Ludmiła CZOPKIEWICZOWA – żona kierownika szkoły.

Józef ŁOPATA „Trzyklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Skomielnej Białej” ukończył w roku szkolnym 1923/1924 uzyskując w nauczaniu wyniki dobre i bardzo dobre.

W latach 1929-1933 Józef ŁOPATA uczęszczał do Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (obecnie Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego KENARA w Zakopanem), której dyrektorem w tym czasie był absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, legionista – Adam DOBRODZICKI. Szkoła, w której kształcił się Józef powołało w 1876 roku Towarzystwo Tatrzańskie. W 1878 roku otrzymało statut C.K. szkoły państwowej (C.K. Szkoła Przemysłu Drzewnego) – od 1901 roku kierowali nią dyrektorzy polskiego pochodzenia – pierwszym był Stanisław BARABASZ. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła utrzymała swój statut – szkoły państwowej.

Józef uczęszczał do klasy kształcącej stolarzy, będąc uczniem klasy II ukończył kurs wyrobu skrzypiec. W szkole rozwijał swoje zainteresowania sztuka regionalną, rzeźbił, wędrował po górach, był członkiem Harcerstwa i Związku Strzeleckiego. W szkole otrzymywał oceny dobrze i bardzo dobre.

Po ukończeniu szkoły średniej Józef ŁOPATA odbył służbę wojskową – był żołnierzem 12.Pułku Piechoty w Wadowicach. Skierowany został do Szkoły Podoficerskiej w Krakowie, awansowany do stopnia kaprala. W kolejnych latach brał udział w ćwiczeniach rezerwy jednostki z Wadowic, zdobywając odznaki sprawnościowe (Państwowa Odznaka Sprawnościowa).

W 1937 roku został przyjęty do Korpusu Policji Państwowej w „charakterze kandydata kontraktowego na szeregowego”. W tym miejscu należy nadmienić, że Policja Państwowa II Rzeczypospolitej była formacja elitarną, liczyła niespełna 33.000 funkcjonariuszy, a kryteria przyjęcia do niej były wysokie.

Józef ŁOPATA odbywał szkolenie w Centralnej Szkole Policji w Mostach Wielkich (powiat Żółkiew, województwo lwowskie). Centralna Szkoła Policji w Mostach Wielkich była w tym czasie najnowocześniejsza jednostką tego typu, kształcono w niej jednocześnie 1.000 policjantów.

Posterunkowy Policji Józef ŁOPATA Szkołę w Mostach Wielkich ukończył 1 czerwca 1938 roku. Skierowany został do służby w województwie lubelskim – do Powiatowej Komendy Policji w Krasnymstawie, a od dnia 15 maja 1939 roku na Posterunek Policji Państwowej w Krasniczynie, tam służył też we wrześniu 1939 roku.

Posterunkowy Policji Państwowej Józef ŁOPATA był więźniem obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, zamordowany został przez sowietów wiosną 1940 roku w Kalininie, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

W niedziele 13 września 2020 roku uroczyście odsłonięta została pamiątkowej tablicy „W HOŁDZIE OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM SOWIECKICH ZBRODNI”, umiejscowiona na elewacji kościoła pod wezwaniem Św. Sebastiana. Na tablicy uwieczniono przedstawicieli trzy osoby „związane” z nasza miejscowością z trzech formacji, którzy zamordowani zostali przez komunistycznych oprawców wiosną 1940 roku: pochodzący ze Skomielnej Białej Posterunkowy Policji Państwowej Józef ŁOPATA, płk Wojciech WÓJCIK – dowódca 1.Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza i por. Andrzej WÓLCZYŃSKI – żołnierz 78.Pułku Piechoty Strzelców Słuckich.

PODZIĘKOWANIE:

Podziękowanie kieruję na ręce Pani Haliny SOBCZAK – bratanicy posterunkowego Policji Państwowej Józefa ŁOPATY za udostępnione materiały i fotografie z albumów rodzinnych. Fotografie „współczesne” – archiwum SKOMIELNA.INFO

Opracował – Andrzej Masłowski

W przygotowaniu opracowania wykorzystałem

I. źródła

1. Kroniki i dokumenty Parafii Rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Św. Sebastiana w Skomielnej Białej – rękopisy i druki – Archiwum Parafii Rzymsko-katolickiej w Skomielnej Białej:

a) księga „Liber Natorum et Baptistatorum”;

b) księga „Liber Copulatorum”;

c) księga „Liber mortuorum” i „Liber defunctorum”;

2. Dokumenty Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej – druk i rękopis – Archiwum Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej:

a) „Szkoła Ludowa II klasowa w Skomielnej Białej Katalog główny wraz z wykazem klasyfikacyjnym” ,

b) „Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Skomielnej Białej Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym”;

3. Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III:

a) „Katalog Główny Ogólny kurs pierwszy oddział rzeźby, stolarstwa z lat 1929-1930”,

b) „Katalog Główny oddział stolarstwa II, III, IV rok z lat 1930-1931”,

c) „Katalog Główny kurs II, III, IV oddział stolarski” z lat 1931-1932”,

d) „Katalog Główny kurs II, III, IV oddział stolarstwa” z lat 1932-1933”;

4. Maria ZAWADZKA „Historia Skomielnej Białej” – maszynopis Skomielna Biała 1970 – archiwum autora;

II. opracowania

II.1 druki

1. Piotr ŁYSAKOWSKI „Kłamstwo Katyńskie” – Biuletyn IPN nr 5-6/2005;

2. Tadeusz A. KISIELEWSKI „Katyń zbrodnia i kłamstwo” Rebis-Poznań 2008;

3.Krzysztof PERSAK „Ekshumacje katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991-1996 i ich wyniki” – Biuletyn IPN nr 4/2010;

4.Krzysztof SYCHOWICZ „Bezpieka wobec odradzającej się pamięci Katynia” – Biuletyn IPN nr 4/2010;

5.Józef CZAPSKI „Na nieludzkiej ziemi” – Znak Kraków 2011;

6. Stanisław JACZYŃSKI „Ocaleni od zagłady losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej” – Bellona Warszawa 2012;

7. Mark SOŁONIN „Pranie mózgu Fałszywa historie Wielkiej Wojny” – Rebis Poznań 2013;

II.2 w formacie elektronicznym

1.Ireneusz WRZESIEŃ Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego KENARA w Zakopanem „Historia” – artykuł – 2001

https://zsp-kenar.pl/szkola/index/17,historia

8.Adam PĄZIK „Policja Państwowa II RP” – artykuły – 13.01.2016r.

http://www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad8.html

9.Krystyna BALICKA „Zagłada Polskiej Policji” Cracowia Leopoldis 4/2004 – artykuł –

http://www.lwow.com.pl/policja/policja.html

10.Policja Państwowa „Ostaszków” – artykuł –

http://policjapanstwowa.pl/index-198.htm

11.Łukasz ZIELIŃSKI „Zbrodnia z tajemnicą” Polska Zbrojna – artykuł – 2.03.2020r.

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/30498?t=Zbrodnia-z-tajemnica

12.Sławomir KALBARCZYK „Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa” Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2010

https://pamiec.pl/ftp/pamiec_ebooki/Zbrodnia_katynska.pdf

13.Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego Tom1 A-Ł – Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa – Warszawa 2006

https://policjapanstwowa.pl/Ksiega_Cmentarna_Miednoje_Tom1.pdf

14.UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY „W HOŁDZIE OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM SOWIECKICH ZBRODNI” – ZDJĘCIA SKOMIELNA.INFO – artykuł z dn.13.09.2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *