PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W Szkole Muzycznej w Skomielnej Białej kształci się 50 uczniów:

– w cyklu 4-letnim – 7 uczniów,
– w cyklu 6-letnim – 43 uczniów


Klasa I/4 – 4 uczniów
Klasa II/4 – 3 uczniów

Klasa I/6 – 8 uczniów

Klasa II/6 – 15 uczniów
Klasa III/6 – 6 uczniów
Klasa IV/6 – 6 uczniów
Klasa V/6 – 5 uczniów

Klasa VI/6 – 3 uczniów


Ze względu na instrumenty w klasie:

– klarnetu – 2 uczniów,
– trąbki – 4 uczniów,

– skrzypiec – 13 uczniów,
– gitary – 15 uczniów,
– fortepianu – 12 uczniów,
– akordeonu – 4 uczniów.

Aktywność uczniów:
    Październik 2020 r.
– Klasa skrzypiec przygotowała utwór „Humoreska” A. Dvoraka, a Małgorzata Mamoń przygotowała „Koncert na dwoje skrzypiec” A. Vivaldiego.
Audycja klasy gitary.
    Listopad 2020 r.
Aleksandra Macioł, kl. II/6 – wyróżnienie w II Ogólnopolskim Radomskim Zlocie Gitarowym.
– Daniel Ciesielski, kl. II/6 – wyróżnienie w II Ogólnopolskim Radomskim Zlocie Gitarowym.

Grudzień 2020 r.
– Nagranie filmików przez uczniów z klasy skrzypiec do stworzonego filmu z piosenką „Pada śnieg”. Aranżacja, montaż i realizacja Alina Jabłońska.
– Uczniowie fortepianu głównego p. Anny Lorek oraz Małgorzata Mamoń
z fortepianu dodatkowego w ramach promocji szkoły nagrali filmiki z wykonywanymi kolędami (udostępnione za pomocą Facebooka i Messengera).
– Nagranie kolędowe uczniów klasy akordeonu w ramach akcji promocyjnej szkoły (Materiał udostępniony na stronie szkoły oraz grupach nauczycieli i rodziców naszej szkoły).
– Audycja online. Prezentacja duetu klarnetowego nagrywanego w domach w ramach promocji szkoły. Kolęda „Wśród nocnej ciszy”: Magda Kurek i Anna Guśpiel (kl. II/ 6).
– Audycja klasy trąbki online.
– Opublikowanie nagrania na szkolnym kanale YouTube – Nikodem Jabłoński I/6 – „Jingle Bells”.
– Opracowanie, aranżacja i nagranie kolędy „Do szopy, hej pasterze” na kwartet trąbkowy (udział: Adam Bal, Maksymilian Kluska).
Nagrania wideo z repertuarem kolędowym w wykonaniu chętnych uczniów klasy gitary w Skomielnej Białej zamieszczone w sieci na profilu szkolnym:
* Renata Węgrzyn, kl. II/4 – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
* Przemysław Jurzec, kl. III/6 – „Pada śnieg”
* Daniel Ciesielski, kl. II/6 – „Gdy się Chrystus rodzi”
* Adam Guśpiel, kl. II/4 – „Bóg się rodzi”
Styczeń 2021 r.

– Koncert kolęd online (prezentacja kolędy w sieci). Chór szkolny.

– audycje w szkole z poszczególnych instrumentów w małych grupach
z przestrzeganiem reżimu sanitarno – epidemiologicznego.
Luty 2021 r.

– Dzień Patrona Szkoły:
* Konkurs na wiersz o Oskarze Kolbergu: nagrodzone – Marta Buras i Kamila Pustelnik, a wyróżnienie otrzymali: Liliana Ciślak i Maksymilian Gacek.
* Konkurs plastyczny (strój lub instrument ludowy) – wyróżniono uczennice: Agnieszkę Błachut, Emilię Strzelecką, Mariannę Radlińską, Julię Biernat i Lilianę Ciślak.
*Konkurs na wypowiedź pisemną pt. „Za co przyznałbym Oskarowi Kolbergowi medal?” – nagrodzona została Paulina Grabiec, a wyróżniono pracę Maksymiliana Gacka.
Kwiecień 2021 r.

– Nagranie pieśni patriotycznej na rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja „Uwierz Polsko” pod kierunkiem p. Justyny Strzeleckiej w ramach zajęć z chóru.
– XXI Sokołowski Konkurs Kultury Muzycznej – Aleksandra Macioł II miejsce (kategoria I).
VII Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej – Aleksandra Macioł II miejsce (kategoria I).
Maj 2021 r.
– II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Gitarowy – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy 2021
* Agnieszka Błachut – wyróżnienie w grupie I.
* Aleksandra Macioł – wyróżnienie w grupie II.
– Audycja klasy gitary.
– Przesłuchania wewnętrzne.
– Audycja klasy skrzypiec.
– Zajęcia pokazowe z rytmiki.
Czerwiec 2021 r.
– Ślubowanie klas pierwszych.
– Audycja umiejętności klas pierwszych.
– Audycja klasy akordeonu.
– II Ogólnopolski Konkurs Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika w Sułkowicach.
      Liliana Ciślak – II miejsce w swojej grupie wiekowej.    Małgorzata Mamoń – udział w tymże konkursie.
– Audycja klasy fortepianu.
– Audycja klasy trąbki.
– Koncert promocyjny (skrzypce) w przedszkolu w Chabówce.
– Audycja klasy klarnetu.
– Spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły muzycznej.
– Przesłuchania kandydatów do szkoły    muzycznej.
– Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
W tym roku szkolnym trzech uczniów ukończyło Szkołę Muzyczną: Emilia Łopata, Aleksandra Zębala i Maksymilian Kluska. Absolwenci otrzymali symboliczne statuetki. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 10 uczniów:
– z klasy skrzypiec: Aleksandra Zębala, Małgorzata Mamoń, Dominika Palac,
– z klasy gitary: Renata Węgrzyn, Kamila Pustelnik,
– z klasy trąbki: Adam Bal,

– z klasy fotrepianu: Natalia Rzepiela, Jakub Rzepiela, Kacper Skałka,
– z klasy akordeonu: Karol Gacek.
Nauczyciele wraz z koordynatorem zorganizowali trzykrotnie wspólne spotkania z rodzicami oraz spotkania indywidualne dotyczące wymagań podczas zdalnego nauczania, postępów uczniów w nauce, obsługi programu Microsoft Teams oraz oceniania i klasyfikacji. Współpraca z rodzicami układała się zadowalająco.

Działalność szkoły dokumentowana jest na bieżąco na stronie internetowej
i w kronice, a wszelkie informacje pojawiają się na tablicy ogłoszeń.

Skomielna Biała, 25.06.2021 r                                                                            Przygotowała: Marta Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *