ODSZEDŁ KS. STANISŁAW BOGACZ PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII W LATACH 2000-2003

Ks Bogacz został proboszczem po przejściu Ks. Antoniego Łaciaka na zasłużoną emeryturę, urodził się w Grzechyni. W dniu 22.05.1977 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły W czasie zarządzania parafią św. Sebastiana doprowadził do powstania nowego parkingu

samochodowego przy kościele, oraz sprawienia nowego wystroju kaplicy Matki Bożej. W 2003 r. ks. Bogacz odszedł z parafii na podobne stanowisko do Suchej Beskidzkiej.W 2008 r. na prośbę Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł Go do godności Prałata. Był dziekanem dekanatu Sucha Beskidzka.

Ks. Stanisław Bogacz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej został uhonorowany tytułem „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego” za rok 2006.

pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej. W latach 2004–2006 zainicjował i przeprowadził szereg działań remontowych na zespołu kościelno-klasztornego w Suchej Beskidzkiej, dzięki czemu to cenne skupisko zabytków architektury odzyskało swój dawny blask. Kapitalnemu remontowi i odnowie została poddana elewacja starego kościoła fundacji P. Komorowskiego z 1. poł. XVII w., wymieniono okna i ozdobiono je nowymi witrażami, nawiązującymi do pierwotnych, przeprowadzono prace odwadniające i osuszające wokół świątyni, a także poddano zabiegom konserwacyjnym detale architektoniczne (dekoracja sgraffitowa). Remont generalny objął również trzy wolnostojące kaplice (w tym kaplicę-dzwonnicę) wchodzące w skład zespołu. Wymienione zostały więźby dachowe i stolarka, odnowiono elewacje, a dachy pokryto gontem. Ponadto przeprowadzone zostały prace remontowe przy murze otaczającym zespół oraz bramkach, prowadzących na jego teren, a także prace pielęgnacyjne przy drzewostanie i zieleni. Generalny remont witraży wykonany został także w nowym kościele. Wszystkie działania prowadzono w porozumieniu wojewódzkimi konserwatorami zabytków i przyrody. Wykonanie wszystkich wymienionych prac możliwe było dzięki środkom złożonym przez parafian, głównie jednak dzięki skutecznym działaniom i zapobiegliwości ks. Proboszcza Stanisława Bogacza
Źródło- Powrót do korzeni oraz strona Sucha24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *