UROCZYSTE OTWARCIE DROGI S7 – ZDJĘCIA

W sobotę 28 września 2018 r. kierowcy rozpoczęli użytkowanie drogi ekspresowej S7 od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju oraz dwujezdniowej drogi głównej przyspieszonej do Chabówki. To wyjątkowo malownicza droga z widokami

na góry, w tym Tatry. Jest to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa oddany do użytku.

Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej czyli ok. 2,3 km poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich 17 , w tym najdłuższy i najwyższy, liczący 1 km długości oraz i 50 m wysokości oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle Skomielna. Pod wiaduktami węzła Skomielna zlokalizowano Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Powstało miejsce obsługi podróżnych MOP Zbójecka Góra.

Na 6,1 km odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki oprócz dwujezdniowej drogi wybudowano dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia. Z węzła Skomielna poprowadzono zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, do drogi krajowej nr 28. Z węzła Zabornia zjechać można do DK47 na Nowy Targ i DK7 na Chyżne, do granicy państwa ze Słowacją.

Budowa S7 Lubień-Rabka Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka Zdrój występują łupki, iłołupki i piaskowce. Występują tu uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków oraz zjawiska osuwiskowe.

Problemy spowodowane skomplikowanymi warunkami geologicznymi pojawiły się w obrębie estakady położonej jednocześnie nad ciekiem bez nazwy, drogą DK7 popularnie nazywaną Zakopianką oraz drogami lokalnymi w Skomielnej Białej. Estakada o długości 281 m wznosi się nad powierzchnią terenu do wysokości 32 m. Tworzą ją dwa równoległe obiekty, z jezdniami o dwóch pasach ruchu. Według pierwotnego projektu podpory tej estakady miały być posadowione na palach o dużych średnicach. Wykonawca przeprowadził uzupełniające badania geologiczne, geofizyczne i stwierdził, że jest tu wysoki stopień zaburzeń tektonicznych warstw skalnych, które są nachylone pod dużym kątem. Miękkie i silnie spękane skały znajdują się na głębokości od 19 do 30 metrów poniżej poziomu gruntu. W okolicy skrajnej południowej podpory stwierdzono uskok tektoniczny. Skały przesunęły się względem siebie po linii uskoku o 8 metrów. Wiercenia wykazały też możliwość wystąpienia tu zjawisk osuwiskowych. W konsekwencji trzeba było zaprojektować estakadę i posadowić ją nie na palach, ale na studniach (kesonach) kopanych do odpowiedniej głębokości i zalanych potem betonem. Dopiero na nich powstały filary estakady. Eksperci z Politechniki Krakowskiej wyrazili opinię, że taka zmiana posadowienia podpór jest z inżynierskiego punktu widzenia rozwiązaniem właściwym. Jednak zmiana projektu i jego realizacja spowodowały wydłużenie czasu budowy odcinka S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój, stąd oddanie do ruchu zaplanowano pod koniec września 2019 r.

S7 Lubień – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka, lata budowy 2016-2021

Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, w tym 15,83 km ekspresowej oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany został dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 47 do Chabówki i tam włączony został do istniejącego już dwujezdniowego odcinka DK47 Chabówka – Rdzawka.

Odcinek S7 Lubień – Rabka Zdrój podzielony został na 3 odcinki realizacyjne: Lubień – Naprawa; Naprawa – Skomielna Biała oraz Skomielna Biała – Rabka Zdrój.

Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa dwa miejsca obsługi kierowców : „Lubień” i „Krzeczów” zapewniają możliwość odpoczynku w trakcie podróży. 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim oprócz funkcji użytkowej zapewni atrakcje widokowe. Tym odcinkiem pierwsze pojazdy przejadą jeszcze w tym roku całą jezdnią lewą i częściowo prawą. Dopiero po przełożeniu ruchu z DK7 na S7 i zamknięciu dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w Lubniu.

Na odcinku II Naprawa – Skomielna Biała, tunelowym o długości ok.3,0 km powstaje dwukomorowy tunel o długości każdej nitki ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Zakończenie drążenia tunelu ma nastąpić w 2021 r.

Koszt budowy całego odcinka S7 Lubień – Rabka Zdrój wyniesie ponad 2 mld 269 mln zł a dofinansowanie unijne 1 mld 322 mln zł.

Parametry techniczne:

Droga ekspresowa S7

– prędkość projektowa – 100 km/h

– kategoria ruchu – KR6
– obciążenie na oś – 115 kN/oś

– przekrój dwujezdniowy – 2 x 2

– szerokość jezdni – 2 x 7,00 m

– szerokość pasa ruchu – 3,50 m

– szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m

– szerokość opaski zewnętrznej – 0,75 m

– szerokość pasów awaryjnych – 2 x 2,50 m ( 3,0m w tunelu)

– szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m – 2,25 m ( przy występowaniu

urządzeń organizacji, bezpieczeństwa

ruchu lub ochrony środowiska)

– dostępność do drogi ograniczona – węzły drogowe

Na wzniesieniach przekrój 2×3

– szerokość jezdni – 10,50 m

– szerokość dodatkowego pasa ruchu – 3,50 m

– szerokość opaski zewnętrznej – 1,00 m

Droga krajowa nr 47

– klasa techniczna – GP

– prędkość projektowa – 80km/h

– kategoria ruchu – KR5
– obciążenie osi – 115 kN/oś

Przekrój dwujezdniowy – 2 x 2

– szerokość jezdni – 2 x 7,00 m

– szerokość pasa ruchu – 3,50 m

– szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m

– szerokość poboczy bitum. – 2,00 m

– szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m – 2,25 m ( przy występowaniu

urządzeń organizacji, bezpieczeństwa

ruchu lub ochrony środowiska)

– dostępność do drogi ograniczona – węzły drogowe

Odcinek S7 Skomielna Biała – Chabówka oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki budowała włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł brutto 615 068 976,27zł. Gwarancja jakości wykonanych prac obowiązuje przez 10 lat.

Tekst-GDDKiA Fot-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *