KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MYŚLENICACH W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA UJĘCIU WODOCIĄGOWYM W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Komunikat dotyczący jakości wody z indywidualnego ujęcia wodociągowego z którego korzysta Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Skomielnej białej z dnia 23.09.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców

indywidualnego ujęcia wodociągowego dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej, że w dniu wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody, nr LW/3399-1/NS/2019 z dnia 16 września 2019 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego dotyczące przedmiotowego wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 10.09.2019 r. w wyznaczonym punkcie zgodności (punkt poboru: kuchnia) wykazały następujące przekroczenia parametru fizykochemicznego:

przekroczenie dopuszczalnej wartości dla mętności – 6,9±0,8

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda może być stosowana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców, warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt wymaga przegotowania. woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (mycia podłóg i spłukiwania toalet).
wodę należy gotować przez 2 minuty bez, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenie. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *