WE WTOREK 28 MAJA POSIEDZENIA KOMISJI W CZWARTEK IX SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za 2018 rok, a także opiniowanie projektów uchwał

będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy. W czwartek 30 maja o godzinie 14.00 IX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 9 maja 2019 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubień za rok 2018 –  dyskusja.
Przedstawienie Radzie Gminy Lubień „Raportu o stanie Gminy Lubień za 2018 rok” – debata nad raportem.
Wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubień za rok 2018 – podjęcie uchwały.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok – podjęcie uchwały.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubień z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubień za 2018 rok – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.
Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *