ZEBRANIE WIEJSKIE

W dniu 28 kwietnia br o godzinie 10.oo w auli szkoły podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu władze gminy Lubień reprezentowali: wójt gminy Pan Kazimierz SZCZEPANIEC, sekretarz gminy Pan Krzysztof ŁABUZ, przewodniczący rady gminy Pan Stanisław BIEDROŃCZYK, obecni byli radni z naszej wsi: Pani Maria BAL, Pani Zofia RABSKA, Pan Jan MACIOŁ, Pan Andrzej BALA, w zebraniu wzięło udział około stu mieszkańców Naszej miejscowości.
Wójt gminy przedstawił zrealizowane w 2012 roku na terenie wsi Skomielna Biała inwestycje do których należały: inwestycje drogowe – aswaltowanie i remonty dróg na terenie miejscowości, budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28, budowa auli przy Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej, budowa oświetlenia na roli Banasiowej (od zakładu M3 w kierunki roli Żurówka), remont w pomieszczeniach sanitarnych Ośrodka Zdrowia.
Następnie wójt przedstawił zamierzenia na 2013 rok, ze szczególnym uwzględnieniem tych planowanych w Naszej wsi: generalny remont drogi od „krzyża” w kierunku roli Biedroniowej (do wysokości basenu p.poż) – tzw. „pasternika”, utwardzenie i przygotowanie do aswaltaownia drogi na roli Handzlowej, rozbudawa kanalizacji, rozbudowa oświetlenia na kolejnych rolach, inwestycje mające wpływ na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitna na wypadek wystąpienia suszy (podane przykłady z roku 2012),
Kolejnym punktem poruszanym na zebraniu była zmiana tzw. „ustawy śmieciowej” która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Wójt przedstawił firmę, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie wsi Skomielna Biała, przedstawił też wysokość opłat uchwalonych przez Radę Gminy, które będą obowiązywały za odbiór tych odpadów.
Wójt przypomniał o konieczności składania do dnia 31 maja 2013 roku deklaracji o ilości osób zamieszkujących na terenie danej posesji w celu naliczenia stosownej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Następnie głos zabrała Pani Danuta GÓRALIK Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Myślenice, która przedstawiła obecnie obowiązujące przepisy w zakresie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W czasie przeznaczonym na wolne wnioski padało dużo pytań skierowanych do Wójta Gminy Pana Kazimierza SZCZEPAŃCA, Sołtysa wsi Pana Jana MACIOŁA, oraz do przedstawiciela Firmy GACEK i KRAWONTKA, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie Skomielnej Białej.
fotografie i tekst – A M
DSC_0090 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0134

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *