14 KWIETNIA 966 – 14 KWIETNIA 2024 – 1058 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek

teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – Józef PIŁSUDSKI.

14 kwietnia Roku Pańskiego 966 – w Wielką Sobotę ochrzczony został

książę Polan Mieszko – od tego wydarzenia jak mówią historycy

rozpoczęła się Polska”. Wiele mogło być intencji, które kierowały

polskim księciem w podjęciu decyzji o chrystianizacji Polan.

Mieszko jako przyjaciel Cesarza niemieckiego Ottona I przyjął wraz ze

swoim otoczeniem chrzest od Czechów za zgodą i wiedzą wyżej

wymienionego. Chrzest nie był krokiem chroniącym państwo Mieszka

przed najazdami niemieckich panów. Paweł JASIENICA w książce

Polska Piastów” napisał „Nieoględne postępowanie w dobie przyjęcia

chrztu mogło je wybitnie zwiększyć, dając Niemcom możliwość stałego

mieszania się w wewnętrzne sprawy polskie…”. Książę Polan szukał w

Czechach sojusznika do walki z zagrażającymi jego państwu słowiańskimi

i pogańskimi jednocześnie Wieletami.

W 965 roku pojął Mieszko za żonę Dobrawę siostrę Bolesława – władcy

Czech. Jak napisał Paweł JASIENICA do Dobrawy dowiedział się Mieszko

o wierze, pochodzącej ze świata prastarej i wielkiej kultury”. Dzięki

nowej wierze zaszczepiony został na naszej ziemi uniwersalny kodeks

postępowania zawarty w Dekalogu. Chrzest wprowadził księcia –

dziedzicznego władcę na zupełnie nowe szlaki dziejów, był utwierdzeniem

i potwierdzeniem wszystkiego, co osiągnął on i jego poprzednicy. Chrzest

suwerena spowodował, że dzieło budowy polskiej monarchii było

ukończone. Mieszko mógł skupić zjednoczone już plemiona wokół

wspólnej idei, którą było własne państwo. Paweł JASIENICA napisał:

„…W średniowieczu państwo i władza nad nim uważane były za prywatną

własność rodziny panującej. Z tej zasady brały początek podziały

spadkowe księstw i królestw…”. Rozpoczął się feudalizm, który wynosił

władcę ponad jego poddanych. Mieszko, stał się Bożym pomazańcem,

posłuszeństwo wobec księcia stało się dla poddanych obowiązkiem

potwierdzonym autorytetem i potęgą Kościoła.

Państwo Mieszka przyjmując chrzest z Rzymu za pośrednictwem Czech

otrzymało dostęp do bogactwa kultury duchowej liczącej tysiące lat.

Kultura, którą tworzyli Rzymianie, Grecy, zasoby ich wiedzy i

doświadczeń w dziedzinie prawa, administracji i polityki stanęły przed

Polską otworem.

W roku Chrztu Polski przyszedł na świat syn Dobrawy i Mieszka –

Bolesław nazwany przez potomnych Chrobrym pierwszy koronowany (w

1025 roku) władca Polski.

Osiem lat temu we czwartek 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 20.05 na

placu przy Szkole Podstawowej im. Władysława ORKANA zapłonęła

watra, która upamiętniła jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Watra

zapłonęła pomimo przeciwności aury – ulewnego deszczu i silnego wiatru.

Watra była odpowiedzią na apel Prezesa Związku Podhalan Andrzej

SKUPNIA, który powiedział: „Zapalimy ogniska w całym kraju, od Tatr

po Bałtyk. Płomień ma symbolizować Ducha Świętego. Akcja ma pokazać

społeczną solidarność Polaków, przywiązanie do Boga i Ojczyzny,

wierność ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, także wdzięczność

narodu dla Kościoła w Polsce za jego posługę i szczególne miejsce w

naszej historii”.

Watrę rozpalili strażacy z lokalnej OSP, w uroczystości wzięli udział

mieszkańcy wraz z księdzem wikarym Andrzejem WASILEWSKI-KRUK,

który przewodniczył wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny

Obecnie, w czasie, gdy postkomunistyczna „ministra” rządu powstałego

13.XII. przygotowuje kolejne „zmiany w podstawie programowej” należy

przypominać o chrześcijańskich korzeniach naszej Ojczyzny, oraz

wielowiekowej tradycji i kulturze zachodu Europy, z której jako naród

wyrastamy. Narracja ograniczania wpływów narodowych, patriotycznych

i religijnych w narzucanym przez postkomunistów kształcie oświaty

wpisuje się w wyartykułowane osiemdziesiąt lat temu niemieckie plany,

których celem było stworzenie na terenach podbitej Polski rezerwuaru

taniej siły roboczej, która pracowałaby na rzecz wielkich Niemiec. W

dokumencie zatytułowanym „W sprawie traktowania ludności byłych

obszarów polskich z rasowo-politycznego punktu widzenia” nakazywano

niemieckiej administracji: „…Zezwala się jedynie na szkoły powszechne,

w których wolno uczyć tylko najbardziej elementarnej wiedzy:

rachunków, pisania i czytania. Nauczanie ważnych z narodowego punktu

widzenia przedmiotów – geografii, historii, historii literatury, a także

gimnastyki – jest wykluczone”. Minister w rządzie kanclerza Adolfa

HITLERA (komisarzem Rzeszy dla umocnienia niemczyzny) zalecał:

„…Ta ludność (polska – przyp. red.) będzie stała do dyspozycji jako

pozbawiony przywództwa lud roboczy (…). Podstawowym zagadnieniem

(…) jest szkolnictwo, a tym samym zagadnienie przeglądu i przesiania

młodzieży. Dla niemieckiej ludności Wschodu nie mogą istnieć wyższe

szkoły niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być

wyłącznie proste liczenie najwyżej do 500, napisanie nazwiska, nauka, że

nakazem bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i

grzeczność. Czytania nie uważam za koniecznie…”

Literatura:

1.Paweł JASIENIA „Polska Piastów” – Świat Książki – Warszawa 1997,

2.Andrzej GARLICKI „Poczet Królów i książąt Polskich” – Czytelnik – Warszawa

1980,

3.Jerzy STRZELCZYK „Od Prasłowian do Polaków’” – Krajowa Agencja Wydawnicza

Kraków 1987,

4.Gerard LABUDA „Pierwsze państwo polskie” – Krajowa Agencja Wydawnicza –

Kraków 1989,

5.„Szkoły należy zamykać. Polaka oświata w czasie niemieckiej okupacji” – Polskie

Radio – Historia – artykuł z dnia 8.09.2023r.

https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/3032006,szkoly-nalezy-zamknac-

polska-oswiata-w-czasie-niemieckiej-okupacji,

6. foto. z 14.04.2016r. Zbyszek KRAUS – archiwum SKOMIELNA.INFO

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *