MSZA ŚWIĘTA W 84. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ – NIEDZIELA 7 KWIETNIA 2024R.

W niedzielę Bożego Miłosierdzia 7 kwietnia br. o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Św. Sebastiana w Skomielnej Białej odprawiona została

Msza Święta w intencji „Poległych i pomordowanych na wschodzie, w 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 14. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem”. Eucharystię sprawowali ksiądz proboszcz Ryszard PAWLUŚ, oraz ksiądz rodak Józef MACIOŁ. W sobotni wieczór 6 kwietnia br. przedstawiciele Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy „W HOŁDZIE OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM SOWIECKICH ZBRODNI”, oraz wciągnęli na maszt flagę państwową przy obelisku upamiętniającym tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w naszej miejscowości 3 września 1939

roku.

Przypomnijmy sylwetki upamiętnionych na tablicy „W HOŁDZIE

OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM

SOWIECKICH ZBRODNI” w Skomielnej Białej:

-posterunkowy Policji Państwowej Józef ŁOPATA s. Feliksa i Reginy z

domu HANDZEL, urodził się 16 lipca 1911r. w Skomielnej Białej. W

latach 1917-1924 uczęszczał do Szkoły Ludowej Dwuklasowej Mieszanej w

Skomielnej Białej. W latach 1929-1933 uczył się w Państwowej Szkole

Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (dziś jest to Zespół Szkół

Plastycznych im. Antoniego KENARA). W szkole rozwijał swoje

zainteresowania sztuka regionalną, ukończył kurs budowy skrzypiec,

rzeźbił, wędrował po górach, był członkiem Harcerstwa i Związku

Strzeleckiego. Po ukończeniu szkoły w Zakopanem odbył służbę

wojskową. Służył w 12.Puku Piechoty w Wadowicach, gdzie został

skierowany na przeszkolenie podoficerskie do Krakowa. W 1937 roku, po

odbyciu służby wojskowej wstąpił do Policji Państwowej. Dnia 1 czerwca

1938 roku ukończył Centralną Szkołę Policji Państwowej w Mostach

Wielkich. Przydzielony do województwa lubelskiego i skierowany na

Posterunek w Krasnymstawie. Od dnia 15 maja 1939r. przeniesiony na

Posterunek w Krasniczynie pow. krasnostawski i tam służył we wrześniu

1939 roku…

Więzień obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, zamordowany w

Kalininie, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

-ppłk piechoty Wojciech Stanisław WÓJCIK s. Józefa i Katarzyny z domu

PORĘBSKA, urodzony 23 kwietnia 1897r. w Krakowie. Żołnierz

Legionów Polskich oraz IV.Dywizji Strzelców gen. ŻELIGOWSKIEGO,

ranny w walkach na Kubaniu. W WP od 1919, przydzielony do 51.Pułku

Piechoty. Uczestnik wojny 1919-1921. Po wojnie służył w Dowództwie

Okręgu Korpusu VI jako kierownik referatu Wychowania Fizycznego i

Przysposobienia Wojskowego oraz w 52.Pułku Piechoty jako dowódca

baonu.

W 1939 był dowódcą 1.Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza,

który w pierwszych dniach września 1939r. walczył w bitwie w Beskidzie

Wyspowym. Sztab 1.Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza w

ostatnich dniach sierpnia oraz 1 września 1939 roku pracował na plebani

w Skomielnej Białej.

Po zakończeniu walk w Beskidzie Wyspowym 1.Pułk Piechoty KOP,

przeprawił się przez Dunajec i wszedł w skład 21.Dywizji Piechoty

Górskiej generała Józefa KUSTRONIA. Dowodzona przez płk Wojciecha

WÓJCIKA jednostka poniosła ciężkie straty w bitwie pod Dachnowem 16

września 1939 roku.

Pułkownik dostał się do sowieckiej niewoli w lasach w okolicach

Hrebennego.

Więzień obozu specjalnego NKWD w Starobielsku, zamordowany w

Charkowie, spoczywa na Cmentarzu Wojennym Piatichatki.

Pułkownik Wojciech WÓJCIK odznaczony był: Krzyżem Wojennym

Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych 4-o

krotnie, medalami za walki 1918–1921 i 10-lecia.

-por. Andrzej WÓLCZYŃSKI s. Antoniego i Łucji z domu SIWCOŃ

urodzony 21 października 1911r. w Seredzicach, powiat Iłża. Pracował w

78.Puku Piechoty w Baranowiczach. Dnia 16 sierpnia 1938 roku poślubił

Marię z domu MRUGACZ, która pochodziła z Jordanowi. Maria i Andrzej

mieli syna Andrzeja, który urodził się w marcu 1939 roku w

Baranowiczach. Porucznik Andrzej WÓLCZYŃSKI do niewoli sowieckiej

został wzięty podczas marszu ku granicy rumuńskiej.

Więzień obozu specjalnego NKWD w Kozielsku, zamordowany w lesie

katyńskim, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Maria WÓLCZYŃSKA z domu MRUGACZ (*1912 – +2002) – długoletnia

nauczycielka, potem kierowniczka Szkoły Powszechnej w Skomielnej

Białej (w latach 1947-1972). Zesłana do Kazachstanu wraz z synem

Andrzejem, w dniu 13 kwietnia 1940 roku jako rodzina „…zatwardziałego,

nie rokującego poprawy wroga władzy sowieckiej…”. Ze Związku

Sowieckiego powrócili do Polski w 1946 roku…

opracowałem na podstawie:

-KARTKA Z KALENDARZA „16.07.1911 – 16.07.2021 – 110.Rocznica urodzin

posterunkowego Policji Państwowej Józefa Łopaty – Więźnia Obozu NKWD w

Ostaszkowie, zamordowanego W Kalininie W 1940 roku” – artykuł –

SKOMIELNA.INFO – https://skomielna.info/2021/07/16/

-„Wśród tysięcy Polaków zamordowanych przez sowietów w roku 1940 jest także nasz

rodak – posterunkowy Policji Państwowej Józef Łopata – Życiorys nieznany

(zdjęcia)” – artykuł – SKOMIELNA.INFO – https://skomielna.info/2020/04/17/

-„Opowieść 1: Andrzej Wolczyński – opowieść o żołnierzu” – artykuł –

SKOMIELNA.INFO – 6 kwietnia 2013r. –

https://skomielnainfo.wordpress.com/opowiesc-prawdziwa/opowiesc-1/

-KARTKA Z KALENDARZA – „110.Rocznica urodzin porucznika Andrzeja

Wólczyńskiego – oficera 78.Pułku Piechoty Więźnia Obozu NKWD W Kozielsku,

zamordowanego W Katyniu w 1940 roku” – artykuł – SKOMIELNA.INFO –

https://skomielna.info/2021/10/21/

-informacja dot. płk Wojciecha WÓJCIKA opracowana na podstawie biografii ze

strony Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr Władysława RAGINISA

napisana przez płk Jacka KOZAKA z PSG w Lubyczy Królewskiej

https://muzeumsg.strazgraniczna.pl/muz/formacje-ochrony-granic/biografie/1918-

1939/kadra/u-z/wojciech-wojcik/24662,Wojciech-Wojcik.html

-foto z albumu autora.

opracował a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *