9 STYCZNIA LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

We wtorek 9 stycznia o godzinie 14.00 odbędzie się LVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 20 grudnia 2023 r.
  4. Interpelacje i wnioski  Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tenczyn.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  7. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Sesja Rady Gminy będzie transmitowana online na stronie https://lubien.sesja.pl/

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *