50 LECIE ZESPOŁU REGIONALNEGO TOPORZANIE – (ZDJĘCIA)

28 grudnia 2023 r, w tenczyńskiej remizie OSP, swój Jubileusz świętował Zespół Regionalny Toporzanie. W tym roku Zespół obchodzi swoje 50 urodziny. Na uroczystość zostało zaproszonych wielu znamienitych gości, mieszkańcy

Tenczyna, rodziny członków Zespołu. Po pięknej części artystycznej

w wykonaniu „Małych Toporzan” i „Toporzan”, tak Zespół jak i poszczególni jego członkowie, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami samorządowymi.

Na wniosek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Edyty Brzezickiej, Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz przyznał dyplomy honorowe za zaangażowanie w upowszechnianie kultury i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnienia wręczył senator Jerzy Fedorowicz,

przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:

Pani Anna Bajak

Pan Andrzej Druzgała

Pani Barbara Druzgała

Pan Stanisław Druzgała

Pan Tadeusz Flaga

Pani Anna Kukułka

Pani Teresa Matlak

Pani Janina Stankiewicz

Pan Andrzej Stojewski

Pan Sylwester Wójcik

Zespół Regionalny „Toporzanie”

Dyplom honorowy „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:

Pani Danuta Biedrończyk

Pan Kazimierz Stankiewicz

Srebrny Medal Polonia Minor dla Zespołu przyznany został przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a wręczył go p. Stanisław Bisztyga, radny Województwa Małopolskiego.

Decyzją zarządu województwa małopolskiego Odznaki Honorowe Srebrne Krzyże Małopolski otrzymali:

Barbara Druzgała

Andrzej Druzgała

Danuta Biedrończyk

Renata Leśniak

Magdalena Wabik

Małgorzata Wójcik

List gratulacyjny oraz Nagrodę w dziedzinie kultury Starosty Powiatu myślenickiego wręczył wicestarosta p. Rafał Kudas.

Radni Powiatu Myślenickiego p. Anna Rapacz i p. Jacek Pasiowiec, w imieniu Rady Powiatu wręczyli członkom Zespołu listy gratulacyjne i upominki.

Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec i Przewodniczący Rady Gminy Lubień wręczyli dyplomy uznania dla najstarszych członków Zespołu oraz czek na 8000 zł. Wójt Gminy poinformował także, że na jego wniosek, Prezydent Andrzej Duda uhonorował Srebrnymi Krzyżami Zasługi państwa Barbarę

i Andrzeja Druzgałów.

Radny Rady Gminy Lubień p. Wiesław Słowiak odczytał List Gratulacyjny od posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego.

Senator p. Andrzej Pająk złożył życzenia i gratulacje, wręczył List Gratulacyjny Kierownictwu Zespołu Toporzanie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Edyta Brzezicka, wręczyła wszystkim Członkom Zespołu Toporzanie , listy gratulacyjne, upominki oraz obraz olejny przedstawiający Zespół. Na ręce opiekunki Małych Toporzan, przekazała także dyplomy i upominki dla wszystkich dzieci.

Toporzanie otrzymali także szereg życzeń i listów gratulacyjnych od wielu instytucji i zespołów. Osobiste życzenia złożyli kierownicy i przedstawiciele: Zespołu Regionalnego Cyrniawa z Krzeczowa, Korpielorze ze Skomielnej Białej, Zagórzanie z Lubnia i Pcimianie z Pcimia.

Każdy z występujących gości podkreślał wielkie zasługi Toporzan Kierownictwa i członków Zespołu

w pielęgnowaniu i zachowaniu tradycji i zwyczajów, a także w przekazywaniu ich młodemu pokoleniu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że kulturowe dziedzictwo naszej małej ojczyzny, będzie kultywowane i nie zaginie.

Wszyscy gratulowali pięknego Jubileuszu i życzyli dalszych lat owocnego działania, sukcesów

i satysfakcji z pracy artystycznej. Tekst-GOK Lubień Fot-Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *