31 MAJA POSIEDZENIA KOMISJI W PIĄTEK XLIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za 2022 rok, a także opiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Lubień.

W dniu 2 czerwca 2023 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się XLIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 28 kwietnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 6. Przedstawienie Radzie Gminy Lubień „Raportu o stanie Gminy Lubień za 2022 rok” – debata nad raportem.
 7. Wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubień za rok 2022 – podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok – podjęcie uchwały.
 9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubień z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubień za 2022 rok – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Tenczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tenczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *