APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy Lubień zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się psów na terenie gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz

innych zwierząt domowych i dzikich, a w szczególności dzieci przypomina się wszystkim właścicielom psów lub ich opiekunom, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązani do nie pozostawania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

Niedotrzymanie powyższych nakazów może skutkować nałożeniem na właściciela lub opiekuna zwierzęcia kary pieniężnej lub obciążeniem kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *