3 MAJA 2023 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY W 232 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI ORAZ W INTENCJI DRUHÓW OSP W PRZEDDZIEŃ LITURGICZNEGO WSPOMNIENIA ŚW. FLORIANA PATRONA STRAŻAKÓW

We deszczową środę 3 maja br. o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Św. Sebastiana odprawiona została koncelebrowana Msza Święta „w intencji Ojczyzny, w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, w intencji strażaków OSP w wigilie liturgicznego wspomnienia

Św. Floriana – patrona strażaków. Uroczystą Eucharystię sprawowali proboszcz ksiądz kanonik Ryszard PAWLUŚ, ksiądz wikary Rafał KASPEREK i ksiądz rodak Józef MACIOŁ.

Rozpoczynając Mszę Świętą ksiądz proboszcz przypomniał, że Matka Boża nierozerwalnie związała się z historia naszej Ojczyzny. Powitał przybyłych na Eucharystie członków OSP, wspomniał ich patrona – bohaterskiego legionistę Floriana, który poniósł męczeńska śmierć za wiarę w Chrystusa. Okolicznościowa homilie wygłosił ksiądz wikary, który przypomniał o obecności Maryi w historii naszej Ojczyzny od zarania jej dziejów – od chrztu w 966 roku, poprzez śluby lwowskie króla Jana Kazimierza – 1 kwietnia 1656 roku, aż po dzień dzisiejszy. Słowo Boże ilustrowane było licznymi cytatami z twórczości pisarzy i poetów, mężów stanu, którzy sławili Jej imię i podkreślali związek Maryi Matki Jezusa z naszą Ojczyzną poprzez lata świetności, wojen, zaborów, aż po czas ponownie odzyskanej Niepodległości, którą starły zaborcze totalitaryzmy. Celebrans przypomniał słowa poetów czasu II Wojny Światowej, którzy w chwilach narodowej próby pamiętali o Maryjnych korzeniach Rzeczypospolitej, zawierzyli w opiekę Maryi naszą Ojczyznę…

Po zakończeniu Mszy Świętej odnowione zostały Jasnogórskie Śluby Narodu”, które zostały złożone uroczyście 26 sierpnia 1956 roku. Eucharystie uświetniła swoja grą Orkiestra Dęta OSP, która na Msze Świętą przybył wraz druhami i pocztem sztandarowym lokalnej OSP. Na zakończenie Mszy Świętej orkiestra odegrała hymn „Boże coś Polskę…”

Tekst-Andrzej Masłowski Fot – Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *