DZIŚ POSIEDZENIE KOMISJI JUTRO XLIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rady Gminy Lubień odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień, zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubień na rok 2023 oraz opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji.

W środę 21 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 18 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Lubień na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie i zmianę urzędowych nazw części miejscowości w Gminie Lubień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
 1. położonych w obrębie Tenczyn.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubień w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *