OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych,

spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości skorzystania w roku bieżącym z usług opieki wytchnieniowej w formie bezpłatnego dwunastodniowego pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Posiadamy w roku bieżącym środki w ramach otrzymanej dotacji na objęcie tą formą wsparcia jednej osoby dorosłej.

Głównym celem Programu jest m.in. wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu prosimy  o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 18 26 821 23, 515 758 785, 579 470 835

Źródło-OPS w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *