REMONT NAWIERZCHNI NA DK7 W NAPRAWIE

Z powodu złego stanu technicznego nawierzchni na DK7 w Naprawie rozpoczynają się prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowej. Prace będą prowadzone w dniach 19.09.2022 – 30.09.2022 r. , na odcinku od km 722+225 – 722+850.

W związku z tymi pracami wystąpią utrudnienia dla kierowców polegające na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch pojazdów będzie sterowany ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników wykonawcy robót.

 

W celu zminimalizowania utrudnień zawężenie jezdni wprowadzane będzie na krótszych odcinkach drogi. Po zakończeniu prac w danym dniu przywracana będzie dla ruchu pełna szerokość jezdni

 

Planowany harmonogram prac:

 

– 19.09.2022 – frezowanie 4 cm warstwy ścieralnej nawierzchni, do godz. 17.00

 

– 20.09 – 21.09. 2022 – ścinanie zawyżonych poboczy, w godz. 7.00 – 17.00

 

– 22.09.2022 – frezowanie warstwy wiążącej nawierzchni i układanie nowej warstwy wiążącej po stronie prawej (relacja Kraków – Chyżne)

 

– 23.09.2022 – wykonanie warstw asfaltowych na zatokach autobusowych

 

– 26.09.2022 – frezowanie warstwy wiążącej  oraz układanie nowej warstwy wiążącej po stronie lewej (relacja Chyżne – Kraków)

 

– 27.09.2022 – ułożenie warstwy ścieralnej po stronie prawej (relacja Kraków – Chyżne)

 

– 28.09.2022 – ułożenie warstwy ścieralnej po stronie lewej (relacja Chyżne – Kraków)

 

– 29.09 – 30.09.2022 – uzupełnienie poboczy destruktem oraz skropienie emulsją.

 

W czasie układania masy bitumicznej roboty będą trwały do ułożenia całej dostarczonej masy. Następnie ruch będzie przywracany na całej szerokości jezdni.

 

W piątki prace nie będą trwały dłużej niż do godz. 15.00. W przypadku intensywnego ruchu mogą zostać przerwane wcześniej.

 

Prace uzależnione są od warunków atmosferycznych, więc harmonogram może ulegać zmianom.

Źródło-GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *