SPACER PAMIĘCI W RABCE – ZDROJU

W 1940 roku w Rabce umieszczono niemiecką szkołę policyjną. Jej wykładowcy i kursanci w 1942 roku wzięli aktywny udział w Akcji Reinhardt, której celem była zagłada ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa.  W sierpniu 1942

roku do obozu zagłady w Bełżcu deportowano żydowskich mieszkańców powiatu nowotarskiego. W ostatnią niedzielę sierpnia 1942 roku, w ciągu jednego dnia Rabka pozbawiona została społeczności, która przez ponad 100 lat współtworzyła jej historię.

Zespół Historia Rabki jest organizatorem corocznego „Spaceru Pamięci”, podczas którego przybliżana jest historia zagłady Żydów w czasie II wojny światowej w Rabce. W tym roku „Spacer Pamięci” odbywać się będzie w dniach 27 i 28 sierpnia.

27 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju zostanie przedstawiona rodzinna historia rabczańskiej rodziny Schiffeldrin, opowiedziana przez Rachelę Shavsha, córkę Zvi Hirscha Schiffeldrina urodzonego w Rabce. Następnie o godzinie 17:00 rozpocznie się wykład Ewy Koper, pracownika Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Tego dnia na terenie biblioteki zostanie również zorganizowana wystawa omawiająca historię obozu w świetle wykopalisk archeologicznych pod tytułem „Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu. Historia i relikty”.

28 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 na deptaku przed Kawiarnią Zdrojowa przy ulicy Orkana w Rabce-Zdroju rozpocznie się  Spacer Pamięci w ramach którego uczcimy pamięć mieszkańców Rabki zamordowanych w czasie ll wojny światowej.

Źródło-Zespół Historia Rabki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *