UTRUDNIENIA NA S7 W LUBNIU

W dniach od 18 lipca do około 4 sierpnia planowane są prace remontowe na odcinku S7 w ciągu obwodnicy Lubnia od km 14+800 do 15+669. W związku z tym, mogą występować utrudnienia w ruchu kołowym polegające na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

Remontem objęte będą obie jezdnie drogi krajowej nr S7b w oparciu o poniższy harmonogram:

– od 18 lipca – remont jezdni lewej – kierunek: Kraków

– od 25 lipca – remont jezdni prawej – kierunek: Zakopane

Wykonawca będzie prowadził prace pod ruchem czyli na zawężonej jezdni co spowoduje utrudnienia w ruchu. Docelowo, zostanie wymieniona nawierzchnia na długości ok 750mb – jezdnia prawa i ok 870mb – jezdnia lewa.

Prace będą polegać na wykonaniu frezowania całej szerokości jezdni (warstwa ścieralna) oraz dodatkowo na pasie zewnętrznym (pas ruchu powolnego) pod wymianę warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej będzie układana warstwa ścieralna (wierzchnia). Po zakończeniu prac remontowych, rozpoczną się prace porządkowe.

W okresie prac drogowych ruch na danym kierunku robót będzie przywracany do dwóch pasów ruchu w momencie braku przeciwskazań technologicznych (ułożona warstwa wiążąca lub ścieralna ostygnie do temperatury umożliwiającej jej bezpieczne użytkowanie, co niestety, przy wysokich temperaturach powietrza może trwać nawet kilka godzin).

Terminy mogą ulec zmianie w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych.

Źródło-GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *