ZMIANY W ZARZĄDZIE GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W LUBNIU

W sobotę 25 września, Mszą Świętą w Tenczynie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubniu. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd. Dotychczasowy Prezes Gminnego Związku OSP Krzysztof

Łabuz złożył rezygnację. Nowym Prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubniu wybrany został Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec. Wiceprezesi-Stanisław Biedrończyk OSP Tenczyn oraz Andrzej Gacek OSP Skomielna Biała. Na stanowisku Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubniu pozostał Tadeusz Wacha a jego zastępcą Wojciech Karpierz z OSP Krzeczów. Sekretarzem pozostał Mariusz Sadłowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *