SEJMIK PRZYJĄŁ UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA SIEDMIU MAŁOPOLSKICH GMIN

Podczas XLV zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto lokalne uchwały antysmogowe dla gmin Niepołomice, Krzeszowice, Skawina, Rabka Zdrój, Czarny Dunajec oraz miast Oświęcim i Nowy Targ. Lokalne uchwały antysmogowe są przyjmowane przez Sejmik

Województwa Małopolskiego na wniosek gmin i po podjęciu przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały kierunkowej. Największą korzyścią z przyjęcia uchwał lokalnych jest zdrowie mieszkańców – szybsze osiągnięcie jakości powietrza zgodnej z polskimi i europejskimi normami. Dodatkowa korzyść to preferencyjne traktowanie takich gmin przy podziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

By ograniczyć emisję zanieczyszczeń i doprowadzić do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń, małopolskie gminy podjęły działania ukierunkowane przede wszystkim na likwidację tzw. niskiej emisji, czyli emisji z nieefektywnych kotłów i pieców na węgiel i drewno. Najważniejszym założeniem lokalnych uchwał antysmogowych jest całkowite odejście od węgla od 2030 roku. Od początku 2022 roku nie będzie również możliwe instalowanie nowych kotłów węglowych, a rok później zaostrzone zostaną wymagania w zakresie emisji dla nowo instalowanych kotłów, kominków i ogrzewaczy na drewno i pelet. Lokalna uchwała nadal zobowiązuje samorządy do przestrzegania terminów wymiany źródeł ciepła określonych już w uchwale antysmogowej dla Małopolski.

Lokalne uchwały wprowadzają ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych i biomasy – w piecach, kotłach i kominkach. Od 1 stycznia 2030 roku nie będzie można spalać paliw innych niż biomasa o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2029 r. będą obowiązywały ograniczenia w zakresie spalania paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych przepisami krajowymi.

Nowa uchwała wprowadza ograniczenia w eksploatacji źródeł ogrzewania i wymiany tzw. kopciuchów. Mieszkańcy nie są w tym procesie pozostawieni sami sobie, samorządy zapewniają pomoc ze strony ekodoradców, funkcjonowanie punktów obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze oraz wsparcie dla osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym.

Źródło-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *