NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gmina Lubień ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie szczelnego systemu oczyszczania ścieków socjalno- bytowych z nieruchomości mieszkalnych realizowane na zasadach

określonych w „Programie budowy i finansowania biologicznych oczyszczalni ścieków” uchwalonego Uchwałą nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2020 roku z późn. zm.

Szczegóły dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Lubień – https://bip.malopolska.pl/uglubien,m,378977,konkursy.html.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dokument zakupu oczyszczalni musi być wystawiony dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Lubień. Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *