SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ – ROZDZIELONO ŚRODKI Z FUNDUSZU WIEJSKIEGO

W czwartek 25 lutego br. o godzinie 17.00 w Remizie OSP w Skomielnej Białej odbyło się „doroczne” spotkanie Rady Sołeckiej. Spotkanie, które prowadziła Przewodnicząca Maria BAL odbyło się w „rygorze sanitarnym” wg zasad obowiązujących w czasie panowania epidemii. W spotkaniu wzięli

udział członkowie Rady Sołeckiej, oraz radni Rady Gminy Lubień z terenu naszej miejscowości. W programie spotkania znalazły się zagadnienia:

-podział środków „Funduszu Wiejskiego” (w kwocie 23.500 złotych),

-zimowe utrzymanie dróg,

-inwestycje drogowe i w oświetlenie wsi w 2021 roku, zapoznanie się z pismami i rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Sołeckiej,

-wolne wnioski.

Realizując program spotkanie Rada Sołecka dokonała podziału środków „Funduszu Wiejskiego” pomiędzy organizacje działające na terenie naszej miejscowości:

-Klub Sportowy „Luboń Skomielna Biała” – 8.000 złotych,

-OSP Skomielna Biała wraz z Orkiestrą Dętą – 5.000 złotych,

-Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka MACIOŁA – 3.000 złotych,

-Zespół Regionalny „Korpiołki” – 3.000 złotych,

-Chór „Gaudium” – 3.000 złotych,

-Młodzieżowa Wspólnota „Wieczernik” wraz ze scholą dziecięcą – 1.500 złotych.

Środki „Funduszu Wiejskiego” podzielone zostały przez Radę Sołecką „wg klucza” z roku 2019. Rada Sołecka nie brała pod uwagę „zaangażowania i działalności” w/w grup w roku 2020, w którym z powodu panującej epidemii Covid-19 działalność ich była utrudniona lub wręcz niemożliwa.

-opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *