KWARANTANNA GRANICZNA – INFORMACJE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia. Podróżujących transportem zbiorowym obowiązuje

10-dniowa kwarantanna wjazdowa. Organem właściwym do skrócenia lub zwolnienia z jej odbycia jest właściwy ze względu na miejsce pobytu państwowy inspektor sanitarny. Prosimy o bezpośredni kontakt z inspekcją sanitarną.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej są zwolnione m.in. następujące osoby:

  1. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek (osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),
  2. osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z 31.10.2020

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe).

Test w kierunku SARS-CoV-2:

  • w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu,
  • powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu 2 doby),
  • wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Szczegółowe informacje: https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html

Jedna odpowiedź na KWARANTANNA GRANICZNA – INFORMACJE

  • co tu jest grane mówi:

    „Dzięki” za segregacje sanitarną ,już to przerabialiśmy w czasie ll wojny światowej .Mam nadzieję,że doczekamy 2 Norymbergi i zostaną te osoby uczciwie osądzone.Tylko PRAWDA NAS wyzwoli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *