WE WTOREK POSIEDZENIE KOMISJI – W ŚRODĘ XXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień odbędzie się w formie wideokonferencji w dniu 27 października 2020 r. o godz. 13.00.

Tematem posiedzenia

Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lubień.

W dniu 28 października 2020 r. tj. środa o godz. 13.00 w formie wideokonferencji odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu września 2020 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
odjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII140/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka – Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przekazania przez Gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Rabka – Zdrój.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Lubień – Pcim.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mszana Dolna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Mszana Dolna.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *