KIEROWCA PRZEMĘCZONY A POJAZD PRZECIĄŻONY

W dniu 21.09.2020 w trakcie czynności kontrolnych małopolscy inspektorzy zauważyli samochód ciężarowy poruszający się „Zakopianką”, którym przewożone były dwa zbiorniki betonowe na odpady komunalne. Z uwagi na fakt, że takie zbiorniki są bardzo ciężkie zachodziło podejrzenie, że pojazd może być przeciążony. Pojazd został

zatrzymany na drodze wojewódzkiej, na którą zjechał z drogi krajowej nr 7, a podejrzenia inspektorów potwierdziły się. W wyniku ważenia stwierdzono przekroczenie nacisku osi pojedynczej nienapędowej o 0.7 tony, podwójnej napędowej o 5,7 tony oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 7,4 tony. Pojazd ważył 33,4 tony.

W wyniku kontroli na kierującego nałożono mandat karny, a na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną 15000 zł. Pojazd usunięto na parking strzeżony. Ponadto, analiza zapisów tachografu wykazała, że kierowca w chwili zatrzymania do kontroli jechał bez umieszczonej w tachografie swojej karty kierowcy. Pobrano więc dane z tachografu i stwierdzono szereg zdarzeń jazdy bez karty kierowcy. Ostatni raz kierujący używał karty w tachografie w dniu 05.09.2020. Analiza danych czasu jazdy i odpoczynku wykazała rażące naruszenia na ponad 80000zł (przekroczona jazda dzienna, skrócenia odpoczynków dziennych, przekroczona jazda ciągła, przekroczenie jazdy dwutygodniowej).
Źródło-ITD w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *